Naše portfólio

 • Nehnuteľnosti

  Ako aktívny developer sa špecializujeme predovšetkým na výstavbu bytových nehnuteľností v Bratislave a Prahe. V blízkej budúcnosti ponúkneme na trh približne 1 200 bytov.

 • Potravinársky sektor

  Investície do výrobcov minerálnych vôd OndrášovkaKorunní posilnili našu pozíciu v tomto odvetví. Spojením týchto dvoch značiek sme sa stali 2. najvýznamnejším hráčom na trhu minerálnych vôd v Českej republike. V rámci tejto skupiny vlastníme jednu z najproduktívnejších prameňov minerálnych vôd v ČR. Spoločnosti Mona Znojmo a Nikol nápoje potom dopĺňajú sortiment v kategórii nealkoholických nápojov. 

 • Energetika a služby v tejto oblasti

  Zelená energia je jedným zo strategických sektorov, na ktorý sa naša skupina zameriava už od samého začiatku. Vedľa bioplynových staníc a elektrární na biomasu Bioenergy Topoľčany a Bardejov, vďaka ktorým sme získali významný podiel v komunálnom energetickom sektore, dopľňajú naše služby spoločnosti ako Enprotech, ktorý se zameriava na energetický inžiniering, a alternatívny distribútor elektrickej energie Twinlogy.

 • Turizmus

  Po úspešnom vybudovaní začíname prevádzkovať úplne nový turisticko-rekreačný komplex Gothal, ktorý okrem vlastných ubytovacích kapacít ponúka tiež vodný svet s relaxačným centrom s celoročnou prevádzkou.

 • IT platformy a aplikácie

  Vyvíjame a následne v rámci našich IT start-up projektov uvádzame do praxe najmodernejšie IT technológie, ako napr. služby nebankových kariet CARD – NET, Medibox IT riešenie pre praktických lekárov, VIPAPP služby online sprostredkovania, alebo Gusto karta spoločnosti CES ePlatby. Okrem toho pripravujeme ďalšie aplikácie pre rôzne odvetvia.

 • Retailová sieť

  Budujeme úplne novú sieť predajní Delia, ktorá má ambíciu byť aktuálne najrýchlejším rastúcim maloobchodným reťazcom v Českej republike a na Slovensku. Súčasne vlastníme dealerské siete pre predaj osobných automobilov.

 • Poľnohospodárstvo a spracovanie dreva

  Zameriavame sa predovšetkým na poľnohospodárske prevádzky v oblastiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti našich bioenergetických aktív. Vedľa spracovávania dreva, kde sa naše podnikanie sústredí okolo spoločnosti TOPHOLZ (topholz.sk) sa zaoberáme tiež pestovaním bio zeleniny. V tejto oblasti sa nám podarilo presadiť ako jednému z hlavných dodávateľov maloobchodnej reťazovej predajnej siete na Slovensku.

 • Outsourcing pre priemysel

  Vďaka našim investíciám do konsolidácie personálnych agentúr už dnes pod sebou združujeme viac než 12 000 pracovníkov a zároveň zastrešujeme súvisiace personálne ubytovacie kapacity pre najväčších zamestnávateľov v Českej republike a na Slovenku.