Záhada o spoločnosti KGI - Global Investments, a.s.

23. 02. 2021

Obrana Pavla Krúpu má vážne trhliny. Rozpory v argumentácii v súvislosti so spoločnosťou KGI – Global Investments, a.s. sú tak závažné, že maska Pavla Krúpu ako záchrancu veriteľov sa postupne začína rozplývať.

Po tom, ako skupina Arca Capital dňa 17.02.2021 verejne oznámila prevzatie spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. (IČO: 057 09 466) a začatie forenzného auditu jej účtovníctva a ňou uskutočnených transakcií, spustila sa lavína mediálnych vyjadrení Pavla Krúpu. Vďaka tomu sa príbeh o spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. na prvý pohľad zamotáva. Neprehľadnosť vzťahov a skutočnej pozície spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. je však možné veľmi jednoducho objasniť.

Na vysvetlenie pozadia spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. je potrebné uviesť, že táto spoločnosť vznikla v januári 2017 pod obchodným menom Silver Point Invest a.s.  V čase jej vzniku bola jej jediným zakladateľom a jediným akcionárom spoločnosť Arca Investments, a.s. Spoločnosť Arca Investments, a.s. následne na základe dvoch písomných zmlúv o prevode cenných papierov z marca 2018 a júla 2018 predala Pavlovi Krúpovi všetky akcie spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. Kúpna cena za predaj akcií však nebola zo strany Pavla Krúpu spoločnosti Arca Investments nikdy zaplatená.septembri 2018 bol Pavol Krúpa zapísaný do obchodného registra ako jediný akcionár spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. a súčasne ako jediný člen predstavenstva, a to spätne so začiatkom vzniku funkcie člena predstavenstva od marca 2018. Posledné korporátne zmeny boli zapísané v marci 2020, kedy došlo k výmazu jediného akcionára bez zápisu nového údaju a k zmene obchodného mena z pôvodného Krupa Global Investments a.s. na súčasné KGI - Global Investments, a.s. Zároveň v tom čase Pavla Krúpu vymenil na pozícii člena predstavenstva jeho synovec Juraj Krúpa, ktorý spoločne s Pavlom Krúpom figuruje v mnohých obchodných spoločnostiach.

Z časového hľadiska je vo vzťahu k spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. relevantné, že ešte v októbri a novembri 2020 sa Pavol Krúpa k tejto spoločnosti oficiálne hlásil. Pavol Krúpa verejne vyhlasoval, že jeho spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. a ďalšie spoločnosti z jeho skupiny podali návrh na zrušenie moratória spoločnosti Arca Capital Bohemia, a.s.[1] V danom období spoločne so spoločnosťou KGI - Global Investments, a.s. uskutočnili koordinované právne útoky viaceré Krúpove spoločnosti – napr. Krupa Global lnvestments a.s. (IČO: 069 12 311), BGQ Czech, a.s. (IČO: 042 81 152), Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (IČO: 284 70 729), České Lithium a.s. (IČO: 073 55 025), NFA Holding, a.s. (IČO: 247 42 635), OH Investments Holding a.s. (IČO: 281 93 261). Forma a obsah podaní týchto spoločností sú identické.

januári 2021 spoločnosť  Arca Investments, a.s., chrániac svoj majetok, uplatnila voči Pavlovi Krúpovi svoje legitímne právo. Spoločnosť Arca Investments, a.s. totiž pre dlhodobé omeškanie Pavla Krúpu so zaplatením kúpnej ceny za akcie KGI - Global Investments, a.s. odstúpila od prevodných zmlúv s Pavlom Krúpom a oznámila mu, že sa týmto obnovuje pôvodný stav a spoločnosť Arca Investments, a.s. sa opäť stáva majiteľom akcií  KGI - Global Investments, a.s. Pavol Krúpa spoločnosti Arca Investments, a.s. zareagoval, že akcie KGI - Global Investments, a.s. nie sú v jeho vlastníctve, pričom už v marci 2020 neprijímal rozhodnutia jediný akcionár KGI - Global Investments, a.s. (teda on), ale valné zhromaždenie. Pavol Krúpa následne skupinu Arca Capital obvinil, že skupina Arca Capital chce spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. prevziať podvodom, pretože má do nej údajne prísť suma vo výške stovky miliónov českých korún za vysporiadanie akcií AM trust. 

Týmto sa spustil kolotoč tvrdení Pavla Krúpu, ktoré si vzájomne odporujú. Tvrdenia Pavla Krúpu vyvolávajú nasledovné otázky:

1. Ak spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. nie je Pavla Krúpu, kto teda vlastní jej akcie? Prečo je jej štatutárnym orgánom pravá ruka Pavla Krúpu – jeho synovec Juraj Krúpa?

2. Sú zmeny v spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. len ďalšími z mnohých korporátnych zmien v Krúpových spoločnostiach, v ktorých sa v poslednom období účelovo mení vlastnícka a riadiaca štruktúra? Na podozrenie z angažovania tzv. bielych koní v spoločnostiach historicky ovládaných Pavlom Krúpom už skupina Arca Capital opakovanie upozorňovala.

3. Ak spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. nie je Pavla Krúpu od marca 2020, prečo sa v období október a november 2020 podieľala spoločne s ďalšími Krúpom vlastnenými a ovládanými spoločnosťami na útokoch a nepriateľských podaniach voči spoločnosti Arca Capital Bohemia, a.s. za účelom zrušenia jej moratória? Prečo sa k tomu Pavol Krúpa aj verejne hlásil?

4. Ak spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. nie je Pavla Krúpu a nie je ani jej štatutárom, odkiaľ má Pavol Krúpa prehľad o transakciách uskutočnených zo strany spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. a o očakávaných príjmoch? Odkiaľ má Pavol Krúpa vedomosť o údajných stomiliónových očakávaných príjmoch z vysporiadania akcií AM trust?

5. Ak spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. nie je Pavla Krúpu, pretože Pavol Krúpa predal tretej osobe / tretím osobám akcie spoločnosti KGI - Global Investments, a.s., reflektoval Pavol Krúpa v predajnej cene skutočnosť, že podľa tvrdení Pavla Krúpu je spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. mimoriadne hodnotná (s prihliadnutím na Krúpom tvrdené stomiliónové očakávané príjmy z vysporiadania akcií AM trust)? Odviedol Pavol Krúpa z tejto vysokej predajnej ceny daň z príjmov? Uvedené môže byť zaujímavá otázka aj pre orgány činné v trestnom konaní, ako aj kontrolné daňové orgány.

6. Ak Pavol Krúpa po odstúpení spoločnosti Arca Investments, a.s. od prevodných zmlúv k akciám KGI - Global Investments, a.s. nie je schopný tieto akcie vrátiť spoločnosti Arca Investments, a.s., pretože ich vlastníkom má byť údajne tretia osoba, tak Pavol Krúpa je v takom prípade povinný zaplatiť spoločnosti Arca Investments, a.s. peňažnú náhradu za tieto akcie. Ak teda spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. nie je Pavla Krúpu, pretože Pavol Krúpa predal tretej osobe / tretím osobám akcie spoločnosti KGI - Global Investments, a.s., ktorá je podľa jeho tvrdení mimoriadne hodnotná, na akú hodnotu odhaduje Pavol Krúpa peňažnú náhradu pre spoločnosť Arca Investments, a.s. za akcie spoločnosť KGI - Global Investments, a.s.? Kedy  Pavol Krúpa zaplatí spoločnosti Arca Investments, a.s. túto peňažnú náhradu?

Toto je len niekoľko z množstva otázok, ktoré vyvstali z oficiálneho stanoviska Pavla Krúpu k prevzatiu spoločnosti KGI – Global Investments, a.s. zo strany skupiny Arca Capital. Odpovede na ne by mohli byť zaujímavé nielen pre samotnú skupinu Arca Capital, ale aj pre veriteľov Pavla Krúpu a jeho spoločností, ako aj pre príslušné vyšetrovacie a kontrolné orgány.

Podľa názoru skupiny Arca Capital je zrejmé, že po tom, ako je každé z tvrdení Pavla Krúpu skôr či neskôr konfrontované s realitou a faktami, tak sa takmer vždy ukáže ako nepravdivé či zavádzajúce.

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.