Veritelia Arca Capital Slovakia zvolili päťčlenný veriteľský výbor

30. 06. 2021

Veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia na svojej schôdzi zvolili päťčlenný veriteľský výbor a urobili ďalší krok na ceste k úspešnej reštrukturalizácii spoločnosti aj celej skupiny Arca. Veriteľský výbor na svojom následnom zasadnutí predĺžil lehotu na prípravu plánu reštrukturalizácie. Ten Arca Capital Slovakia predstaví do 10. 9. 2021.

„Veritelia si vybrali svojich zástupcov, ktorí ich budú v priebehu celého reštrukturalizačného konania zastupovať a ako prví schvaľovať plán reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia," vysvetľuje Chief restructuring officer (CRO) skupiny Arca Peter Janiga.

Do päťčlenného veriteľského výboru boli navolení veritelia i) Slovenská sporiteľňa, a.s., ii) Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., iii) Privatbanka, a.s., iv) Vladimír Kozový a v) Ľudovít Olejár.

Veriteľský výbor ako prvý schvaľuje plán reštrukturalizácie, ktorý pripravuje spoločnosť Arca Capital Slovakia. Až po schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom ho prijímajú samotní veritelia.

Parametre reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia rámcovo sumarizuje reštrukturalizačný posudok. Ten ju porovnáva s alternatívnym riešením v podobe konkurzu.

„Reštrukturalizačný posudok preukázal, že tým najlepším riešením súčasnej situácie Arca Capital Slovakia je práve jej reštrukturalizácia. Veriteľom by totiž mala priniesť vyššiu mieru uspokojenia než konkurz, a to v kratšom termíne,” vysvetľuje partner spoločnosti PWC a poradca skupiny Arca Petr Smutný a dodáva: „Reštrukturalizácia je samozrejme neporovnateľne výhodnejšia nielen pre veriteľov, ale tiež pre spoločnosť i celú skupinu Arca a jej zamestnancov."

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.