Súd vydal uznesenie o začatí reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

24. 02. 2021

BRATISLAVA - Dňa 22.02.2021 Okresný súd Bratislava I vydal uznesenie o začatí reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Súd tak vyhovel návrhu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na povolenie jej reštrukturalizácie.

Uznesenie Okresného súdu Bratislava I o začatí reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bude v najbližších dňoch zverejnené vo verejne dostupnom Obchodnom vestníku.

Začatie reštrukturalizačného konania predstavuje prvú fázu procesu reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Začatím reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sa automaticky prerušuje konkurzné konanie, ktoré bolo iniciované na základe veriteľského návrhu. Reštrukturalizačné konanie prinesie veriteľom oveľa vyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok než konkurzné konanie. Reštrukturalizačný posudok, ktorý bol prílohou návrhu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na povolenie jej reštrukturalizácie, počíta s uspokojením veriteľov vo výške výrazne prevyšujúcej zákonnú hranicu miery uspokojenia nezabezpečených pohľadávok.

Druhou fázu procesu reštrukturalizácie je samotné povolenie reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Na vydanie rozhodnutia o povolení reštrukturalizácie má Okresný súd Bratislava I lehotu 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania. Povolenie reštrukturalizácie sa taktiež zverejňuje v Obchodnom vestníku. 

Po povolení reštrukturalizácie bude spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. plne súčinná a svojim veriteľom poskytne potrebné inštrukcie na prihlasovanie ich pohľadávok.

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.