Súd povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia

08. 04. 2021

Okresný súd Bratislava I na základe rozhodnutia zo dňa 06. apríla 2021 povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Vyhovel tak jej návrhu na povolenie reštrukturalizácie, ktorý vyhodnotil ako dôvodný.

Súd podrobne preskúmal obsahovú stránku návrhu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na povolenie jej reštrukturalizácie, ako aj obsahové ekonomické a právne náležitosti reštrukturalizačného posudku. Súd potvrdil výsledok reštrukturalizačného posudku, a to že reštrukturalizácia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je pre jej veriteľov omnoho výhodnejšia ako konkurz a schválil tak jej ďalšie napredovanie.

Uznesenie Okresného súdu Bratislava I o povolení reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bude v najbližších dňoch zverejnené vo verejne dostupnom Obchodnom vestníku na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx . Odo dňa nasledujúceho po zverejnení rozhodnutia v Obchodnom vestníku začnú z právneho hľadiska platiť účinky reštrukturalizácie a veriteľom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. začne plynúť 30-dňová lehota na prihlasovanie ich pohľadávok.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. ubezpečuje svojich veriteľov, že má počas svojej reštrukturalizácie záujem poskytovať plnú súčinnosť svojim veriteľom, a preto im v najbližších dňoch poskytne na svojom webovom sídle www.arcacapital.com potrebné informácie ohľadom prihlasovania pohľadávok veriteľov.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. preto odporúča svojim veriteľom, aby na jej webe pravidelne sledovali sekciu „Reštrukturalizácia Arca Capital Slovakia“, kde spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. do pár dní uverejní prehľadný a zrozumiteľný postup, ako si veritelia môžu prihlásiť svoje pohľadávky. Súčasne v tejto sekcii nájdu veritelia prehľad najčastejších otázok veriteľov a odpovedí spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ohľadom jej reštrukturalizácie a spôsobu prihlasovania pohľadávok.

Za účelom zlepšenia informovanosti veriteľov o priebehu reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. si spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. dovoľuje oznámiť svojim veriteľom, že odo dňa 12. apríla 2021 bude na jej webovom sídle v spomínanej sekcii „Reštrukturalizácia Arca Capital Slovakia“ uverejnený aj webový formulár, prostredníctvom ktorého sa budú môcť veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. prihlásiť na pravidelný odber noviniek ohľadom reštrukturalizácie, ktoré budú zasielané priamo na e-mailové adresy zaregistrovaných veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.