Stanovisko skupiny Arca Capital k medializovaným informáciám ohľadom investícií p. Matovičovej

17. 09. 2020

PRAHA/BRATISLAVA - Finančná skupina Arca Capital sa striktne ohradzuje voči medializovaným informáciám ohľadom údajného vyplatenia investícií pani Pavlíny Matovičovej a popiera klamlivé tvrdenia o uprednostňovaní veriteľov.

 

Skupina Arca Capital z dôvodu ochrany obchodného tajomstva a osobných údajov svojich klientov a obchodných partnerov nemôže potvrdiť, kto je jej klientom ani akú sumu jednotliví klienti investovali do jej produktov. Skupina Arca Capital preto nie je oprávnená uviesť, či je pani Pavlína Matovičová klientom skupiny Arca Capital a ak áno, akú výšku peňažných prostriedkov investovala do produktov skupiny Arca Capital.

Finančná skupina Arca Capital však zdôrazňuje, že pri všetkých investoroch zachováva princíp rovnakého zaobchádzania. Žiadny z jej klientov nebol nezákonne uprednostnený pred inými a ani žiadnemu svojmu investorovi neposkytla vopred zvýhodňujúce obchodné informácie. Skupina Arca Capital rovnako uvádza, že pri vyplácaní investícií neuprednostnila a nezvýhodnila žiadneho klienta na úkor ostatných klientov tým, že by mu nezákonne vyplatila jeho investíciu.  

Skupina Arca Capital považuje za škandalózne, aký charakter majú medializované informácie a ako politici zneužívajú mediálny a verejný priestor dezinformovaním verejnosti prostredníctvom neoverených informácií bez akýchkoľvek dôkazov. Vo vyjadreniach politikov odzneli nepravdivé informácie, ktoré nielen očierňujú podnikanie skupiny Arca Capital, ale aj účelovo podsúvajú klientom skupiny Arca Capital klamstvá o jej hroziacom bankrote či o hrozbe len minimálneho uspokojenia pohľadávok klientov skupiny Arca Capital.

Prirovnávanie skupiny Arca Capital k nebankovým subjektom Horizont Slovakia a BMG Invest je nehorázne a hrubo poškodzujúce skupinu Arca Capital. Tvrdenia o tom, že niektorý klient bol neoprávnene zvýhodnený a že ostatní klienti nebudú uspokojení vôbec alebo v minimálnom rozsahu, sú vykonštruované a zavádzajúce. Pri podnikaní skupiny Arca Capital nebol žiadny jej klient neoprávnene zvýhodnený, a to bez ohľadu na status klienta, jeho povolanie alebo jeho rodinných príslušníkov.

Skupina Arca Capital sa dôrazne dištancuje od klamlivej politizácie svojho podnikania. Finančná skupina Arca Capital je účelovo zatiahnutá do politických bojov medzi aktuálnou koalíciou a opozíciou a inými politikmi snažiacimi sa zvýšiť svoje volebné preferencie.

Skupina Arca Capital chápe, že téma údajného zvýhodňovania premiérovej manželky je mediálne aj politicky atraktívna, striktne však odmieta zneužívanie nepravdivých informácií o zvýhodňovaní niektorého jej veriteľa na účely politickej kampane.

Finančná skupina Arca Capital chce touto cestou uistiť svojich klientov, že voči nim postupuje jednotne a sleduje dosiahnutie uspokojenia svojich veriteľov v čo najväčšom rozsahu, a to bez uprednostňovania kohokoľvek z nich.

Autor: Arca Capital, barcikova@arcacapital.com
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.