Stanovisko ku klamlivým informáciám o vyvádzaní majetku zo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

05. 10. 2020

PRAHA/BRATISLAVA - Skupina Arca Capital sa dôrazne ohradzuje voči obvineniam z účelového vyvádzania  majetku zo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED s cieľom ukrátenia veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

 

V posledných dňoch boli medializované zavádzajúce informácie o údajnom vyvádzaní majetku zo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na cyperskú entitu ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, ktorého cieľom by mala byť údajne snaha o ukrátenie veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Uvedené obvinenia boli prezentované najmä zo strany bývalého akcionára a zakladateľa spoločnosti Arca Investments, a.s. P. Krúpu a dlhodobo nečinného akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. P. Krištofoviča.

Spomínané obvinenia ohľadom účelového vyvádzania majetku zo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. za účelom ukrátenia svojich veriteľov sú v celom rozsahu nepravdivé a zavádzajúce. Skupina Arca Capital má za to, že dôvodom obvinení sú nenaplnené osobné ambície šíriteľov predmetných nepravdivých informácií, ktorí sa v poslednom období výrazne angažujú v mediálnych útokoch na celú skupinu Arca Capital aj na osobu Ing. Rastislava Veliča. Prostredníctvom podsúvania klamstiev a lživých informácií cez mediálny priestor sa obe spomínané osoby účelovo snažia odkloniť pozornosť investorov, médií a celej verejnosti od vlastných problémov a problémov spoločností, ktoré riadia.

Skupina Arca Capital má záujem touto cestou objasniť, aké postavenie v portfóliu skupiny Arca Capital má cyperská spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED. Spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je riadne fungujúcou spoločnosťou, ktorá je dlhoročne súčasťou skupiny Arca Capital. Obchodný podiel v spoločnosti ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED drží nepriamo samotná spoločnosť Arca Investments, a.s. (99%).

Spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED sa na základe prevodných zmlúv z decembra 2018 stala výlučným vlastníkom obchodných podielov v projektových spoločnostiach, ktoré sú určené na realizáciu developerských projektov. Väčšina z týchto projektov je ešte len v štádiu územného konania alebo vyhodnocovania architektonických projektov.

Dôvody nadobudnutia obchodných podielov v developerských projektových spoločnostiach sú pragmatického charakteru. Tieto prevody boli naplánované už od konca roka 2018, kedy boli aj uzavreté jednotlivé prevodné zmluvy, avšak proces zápisu prevodov do obchodného registra trval dlhšie časové obdobie z dôvodu potreby apostilovania dokumentácie a potreby splnenia iných administratívne náročnejších podmienok.

Prvým dôvodom prevodov developerských projektových spoločností na spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED je snaha o zjednodušenie štruktúry a interná reorganizácia skupiny Arca Capital. Cieľom reorganizácie (započatej už počas roka 2018) bolo vytvorenie menších podskupín v rámci skupiny Arca Capital, v ktorých by boli zoskupené projektové spoločnosti podľa typu spravovaných aktív či realizovaných projektov (developerské projekty; finančný sektor; automotive; energetika a pod.). Jednou z týchto podskupín má byť developerská (realitná) podskupina, ktorú riadi spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED na čele s jej skúsenými manažérmi s developerskými skúsenosťami a kontaktmi na významných zahraničných investorov. Druhým praktickým dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED účtuje podľa medzinárodných IFRS účtovných štandardov, ktoré lepšie korelujú so skutočnou hodnotou aktív než slovenské účtovné štandardy. Uvedené medzinárodné IFRS účtovné štandardy preferujú najmä zahraniční investori aj zahraničné financujúce banky.

Skupina Arca Capital musí v tejto súvislosti skonštatovať, že štruktúrovanie veľkých finančných či investičných  skupín na menšie podskupiny ovládané a vlastnené cyperskými či inými zahraničnými entitami je štandardné a fungujú takto aj ostatné slovenské finančné skupiny (vrátane skupiny J&T či Penta).

Ohľadom nepodložených obvinení o vyvádzaní majetku je potrebné skonštatovať, že žiadne vnútroskupinové prevody v rámci skupiny Arca Capital nepredstavujú zhoršenie postavenia veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a už vôbec nesmerujú k vyvádzaniu majetku zo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Hodnota aktív spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ku koncu roka 2019 výrazne narástla v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Navyše, všetky prevody aktív sa uskutočnili za štandardných podmienok a za primeranú odplatu.

Skupina Arca Capital preto kategoricky odmieta akékoľvek obvinenia z údajného vyvádzania majetku zo spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Dôvodom uvedených účelových a zavádzajúcich tvrdení je pravdepodobne snaha konkurenčných podnikateľských subjektov, bývalého akcionára a aj jedného zo súčasných akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. o diskreditáciu skupiny Arca Capital a o vyvolanie paniky u jej investorov, napr. s cieľom lacného odkupu pohľadávok veriteľov voči skupine Arca Capital zo strany konkurenčných podnikateľských subjektov.

 

Autor: Arca Capital, barcikova@arcacapital.com
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.