Skupina Arca Capital sa ohradzuje voči verejným klamstvám advokáta Jána Čarnogurského o vyplatení investícií pani Matovičovej

26. 02. 2021

PRAHA / BRATISLAVA – 25.02.2021 – Finančná skupina Arca Capital striktne odmieta vymyslené obvinenia advokáta Čarnogurského o vyplatení investícií pani Pavlíny Matovičovej na úkor ostatných veriteľov skupiny Arca Capital. Advokát účelovo zneužíva mediálne atraktívnu tému na propagáciu vlastnej osoby. Keďže Čarnogurského obvinenia sú preukázateľnými klamstvami, skupina Arca Capital zvažuje podanie podnetu na Slovenskú advokátsku komoru na začatie disciplinárneho konania voči Čarnogurskému.

Na téme Arca Capital si chce veľa advokátov vybudovať svoje meno alebo aspoň dočasne vyjsť zo zabudnutia na mediálne výslnie. Jedna vec je však právna argumentácia a porovnávanie rozličných právnych názorov, druhá vec sú účelové skutkové klamstvá. Verejné rozširovanie ničím nepodložených obvinení zo strany advokátov je neprípustným konaním, ktoré by mala odsúdiť aj Slovenská advokátska komora.

Po tom, ako skupina Arca Capital informovala, že dňa 22. februára 2021 bolo vydané uznesenie Okresného súdu Bratislava I o začatí reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., bola to pre väčšinu veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. dobrá správa. Reštrukturalizácia prinesie veriteľom omnoho vyššiu mieru uspokojenia ako prípadný konkurz. Reštrukturalizácia je navyše transparentným procesom pod dohľadom reštrukturalizačného správcu, pričom všetci nezabezpečení veritelia v nej budú uspokojení v rovnakej miere podľa princípu rovnakého zaobchádzania a bez akéhokoľvek uprednostňovania.  

Informácia o začatí reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. však bola pre advokáta Čarnogurského spúšťačom na šírenie konšpirácií a zjavných klamstiev. Ján Čarnogurský sa v posledných dňoch netajil snahou stať sa právnym zástupcom viacerých veriteľov skupiny Arca Capital, keďže v tom pravdepodobne pre seba videl finančné a reputačné benefity. Aktuálne Čarnogurský zmenil taktiku a začal verejne vyhlasovať, že skupina Arca Capital vyplatila pani Pavlíne Matovičovej investície vo výške 600 tisíc eur aj spolu s výnosmi, a to všetko na úkor ostatných veriteľov skupiny Arca Capital. Cieľom takýchto obvinení Čarnogurského môže byť záujem mediálne poškodiť skupinu Arca Capital, vyvolať u veriteľov skupiny Arca Capital paniku a hnev a získať tak pre seba nových klientov na zastupovanie.

 

Kauzu Matovičová ešte v septembri 2020 vyvolal Pavol Krúpa, ktorý ako prvý verejne obvinil skupinu Arca Capital zo zvýhodňovania premiérovej manželky. Krúpa v danom čase tvrdil, že Arca Capital vyplatila pani Pavlíne Matovičovej jej investíciu vo výške 10 miliónov eur. Ako sa neskôr ukázalo, Krúpovi nesedela ani len základná matematika a vstupné dáta, keď investíciu premiérovej manželky takmer zdvadsaťnásobil. Okrem klamlivej informácie o výške investície však Krúpa prezentoval oveľa závažnejšie klamstvo, a to že pani Pavlíne Matovičovej boli jej investície v celom rozsahu vyplatené. Všetky tieto klamstvá skupina Arca Capital dementovala. Predstavitelia skupiny Arca Capital boli v tejto veci dobrovoľne a iniciatívne vypovedať pred príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní, ktorým boli poskytnuté dôkazy vyvracajúce akékoľvek obvinenia o uprednostňovaní pani Matovičovej pred inými veriteľmi skupiny Arca Capital.

Skupina Arca zdôrazňuje, že premiérova manželka, ktorá investovala do zmeniek spoločnosti Arca Investments, a.s. bude uspokojovaná rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako ostatní investori a veritelia spoločnosti Arca Investments, a.s., a to podľa oficiálneho schváleného reštrukturalizačného plánu Arca Investments, a.s.

Zvýhodňovanie premiérovej manželky je nepochybne atraktívnou témou, ktorá vie vzbudiť veľa záujmu a emócií. Advokáti by však nemali verejne šíriť zjavné klamstvá, či už za účelom sledovania vlastného profitu ani s iným cieľom. Skupina Arca Capital sa preto pýta, čo alebo kto motivuje advokáta Čarnogurského verejne šíriť lživé obvinenia. Veď skutočnosť, že Čarnogurský klame, a že pani Matovičová stále čaká na vyplatenie svojej investície rovnako ako ostatní investori, je ľahko overiteľná.

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.