Skupina Arca Capital prevzala kontrolu nad spoločnosťou KGI Global Investments a.s. Kvôli podozreniu z trestnej činnosti a podozrivému hospodáreniu tejto spoločnosti v nej zahájila audit.

17. 02. 2021

PRAHA – Skupina Arca Capital prevzala kontrolu nad spoločnosťou KGI Global Invest-ments a.s. Dôvodom tohto kroku je nezaplatenie kúpnej ceny zo strany Pavla Krúpu, ktorý spoločnosť v roku 2018 odkúpil. V súčasnej dobe sa Pavol Krúpa k spoločnosti KGI Global Investments a.s. nehlási. S ohľadom na zapojenie KGI Global Investments a.s. do možnej trestnej činnosti vrátane vydierania na území USA bol v tejto spoločnosti v spolupráci s partnermi zahájený forenzný audit. Jeho cieľom je zhromaždenie dôkazov o tejto činnosti. Skupina Arca už avizovala, že americkým úradom pri vyšetrovaní neka-lej činnosti Pavla Krúpu poskytne súčinnosť.

 

Už skôr sme dali jasne najavo, že sa podobné praktiky v žiadnom prípade nezlučujú s podnikaním skupiny Arca. Sami sme terčom podobných útokov už niekoľko mesiacov. Sme pripravení poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní nie iba na území Českej republiky a Slovenska, ale aj Spojených štátov,“ vysvetľuje majoritný akcionár skupiny Arca, Rastislav Velič a dodáva: „Ak audit ukáže, že spoločnosť KGI Global Investments bola zapojená do aktivít, ako je vydieranie, zneužívanie informácií v obchodnom styku či podvod, poskytneme jeho výsledky orgánom činným v trestnom konaní.

Proti bývalému akcionárovi skupiny Arca, Pavlovi Krúpovi je na federálnom súde v Južnej Karolíne vedené súdne konanie vo veci vydierania podnikateľa Zdeňka Bakalu. Ten od Krúpy požaduje viac ako 76 miliónov dolárov ako náhradu spôsobenej škody a právneho zastúpenia. V dobe, kedy malo dôjsť ku spáchaniu skutkov, viedol Pavol Krúpa spoločnosti KGI Global Investments a Arca Capital Bohemia a existuje podozrenie, že svojim konaním poškodil aj celú skupinu Arca Capital.

Z verejne dostupných zdrojov, ako aj zo samotného doterajšieho konania pred federálnym súdom (Bakala v. Krupa et al 9: 18-cv-02590) vyplýva, že P. Krúpa mal za ukončenie agresívnej a štvavej kampane, ktorej súčasťou boli vyhrážky, šikanózne maily, platené demonštrácie, ako aj marenie podnikateľských aktivít, požadovať 500 mil. Kč.

Organizátormi tejto kampane mali byť okrem Krúpu aj jeho najbližší spolupracovníci, a to synovec Juraj Krúpa a hovorkyňa KGI, a.s. Barbora Hanáková. Tí mali v komunikácii s majiteľom agentúry Crowds on Demand označiť Krúpu za svojho "bossa" a posielať mu priame inštrukcie. Majiteľ agentúry Adam Swart sa k realizácii tejto kampane priznal. Okrem iného uviedol, že jeho agentúra bola najatá firmou Krupa Global Investments, ktorú riadi Pavol Krúpa, aby viedla nepriateľskú kampaň proti pánovi Bakalovi. Crowds on Demand dostávala pokyny k vedeniu tejto kampane výhradne od jeho spolupracovníkov. (https://www.apologytobakala.com/ )

Audit sa sústredí tiež na celkové obchodné aktivity spoločnosti. Od roku 2018, kedy spoločnosť prevzal Pavol Krúpa, totiž táto spoločnosť a jej dcérske spoločnosti vydávali dlhopisy v celkovom objeme stoviek miliónov korún. Tieto záväzky nie sú vysporiadané. Spoločnosť KGI Global Investments a.s. tak pravdepodobne skončí v insolvencii.

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.