Schôdza veriteľov Arca Capital Slovakia je ďalším míľnikom v jej reštrukturalizácii

25. 06. 2021

Schôdza veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia prebehne 30. júna. Veritelia na schôdzi zvolia veriteľský výbor, ktorý bude v budúcnosti schvaľovať navrhnutý reštrukturalizačný plán. Veritelia tak na schôdzi urobia ďalší nevyhnutný krok vedúci k úspešnej reštrukturalizácii spoločnosti Arca Capital Slovakia aj celej skupiny Arca.

„Veritelia si v priebehu svojej prvej schôdze zvolia veriteľský výbor, ktorý ich bude v priebehu celého reštrukturalizačného konania zastupovať. Verím, že svojich zástupcov vyberú správne a otvoria cestu k úspešnej reštrukturalizácii," vysvetľuje Chief Restructuring Officer (CRO) skupiny Arca Peter Janiga. Práve veriteľský výbor schvaľuje v prvej fáze dlžníkom vypracovaný reštrukturalizačný plán. Následne takto schválený reštrukturalizačný plán prijímajú samotní veritelia na tzv. schvaľovacej (druhej) schôdzi veriteľov.

Parametre reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia rámcovo sumarizuje reštrukturalizačný posudok. Ten ju porovnáva s alternatívnym riešením v podobe konkurzu. Posudok jasne ukázal, že reštrukturalizácia spoločnosti je možná a pre jej veriteľov výhodná. Výsledok reštrukturalizačného posudku potvrdil tiež Okresný súd Bratislava I, keď na jeho základe začal reštrukturalizačné konanie spoločnosti a následne povolil jej reštrukturalizáciu.

„Reštrukturalizačný posudok preukázal, že tým najlepším riešením súčasnej situácie Arca Capital Slovakia je práve jej reštrukturalizácia. Veriteľom by totiž mala priniesť vyššiu mieru uspokojenia než konkurz, a to v kratšom termíne,“ vysvetľuje partner spoločnosti PWC Petr Smutný a dodáva: „Reštrukturalizácia je samozrejme neporovnateľne výhodnejšia nielen pre veriteľov, ale tiež pre spoločnosť i celú skupinu Arca a jej zamestnancov.“

Program a organizačné pokyny ohľadom účasti na schôdzi veriteľov sú zverejnené v Obchodnom vestníku na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2891701

 

 

 

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.