OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV

29. 09. 2020

Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3202/B (ďalej len „Emitent“)

ako emitent dlhopisov, s názvom Dlhopisy Arca Capital Slovakia 2020, s pevnou úrokovou sadzbou 7,00 % p. a. v celkovom objeme do 25 500 000 EUR, v podobe zaknihovaného cenného papiera, vo forme na doručiteľa, s menovitou hodnotou každého dlhopisu vo výške 3 000 EUR, vydaných dňa 12. augusta 2015, ISIN: SK4120010927 (ďalej len „Dlhopisy“)

týmto oznamuje zrušenie schôdze majiteľov Dlhopisov, ktorá sa mala uskutočniť dňa 01.10.2020 od 13:00 hod. v budove Refinery Gallery, na adrese Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Schôdza“),

z dôvodu rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky uverejneného v tlačovej správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 28.09.2020 o zákaze organizovania hromadných podujatí na území Slovenskej republiky, a to s účinnosťou odo dňa 01.10.2020 (ďalej len „Rozhodnutie“).

Vzhľadom na skutočnosť, že na konanie Schôdze sa nevzťahuje výnimka uvedená v Rozhodnutí pre konanie hromadných podujatí (ktorými sú sobáše, pohreby, krsty, zasadnutia orgánov verejnej moci, či podujatia, kde budú všetci účastníci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín), konanie Schôdze sa ruší a odkladá sa na neurčito.

Nový termín konania Schôdze oznámi Emitent bezodkladne po tom, ako to umožní rozhodnutie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky upravujúce konanie hromadných podujatí na území Slovenskej republiky.

Autor: Arca Capital, barcikova@arcacapital.com
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.