Krúpov návrh na zrušenie ochrany pred veriteľmi súd zamietol. Arca Capital Bohemia hľadá u Krúpu 250 miliónov.

19. 11. 2020

PRAHA - Návrh na zrušenie ochranného moratória spoločnosti Arca Capital Bohemia a.s. (ACB) dnes zamietol Mestský súd v Prahe v plnom rozsahu. Návrh podala spoločnosť Krupa Global Investments a.s. Pavla Krúpu, ktorý ovládal a fakticky riadil spoločnosť Arca Capital Bohemia až do júla 2020. Na súde sa pokúsil napadnúť ochranu ACB pred veriteľmi, sám je však jej dlžníkom a nie veriteľom.

Spoločnosť ACB dodala súdu dôkazy o významných pohľadávkach voči Pavlovi Krúpovi a jeho spoločnostiam. 

„Máme dôvodné podozrenie, že pán Krúpa v dobe, kedy pôsobil v ACB, spôsobil spoločnosti značné ekonomické škody a pohľadávky voči jemu a skupine jeho firiem presahujú 250 mil Kč. Súdu sme predložili dôkazy o finančných transakciách medzi spoločnosťou Arca Capital Bohemia a Pavlom Krúpom, jeho príbuznými i spoločnosťami z jeho skupiny z doby, kedy spoločnosť Arca Capital Bohemia sám ovládal a fakticky riadil,“ dodal Rastislav Velič, aktuálne hlavný akcionár ACB.

ACB podľa neho tak eviduje pohľadávky z postupného vyvádzania peňažných prostriedkov nielen prostredníctvom pôžičiek, ale i transakcií, ktoré je možné označiť ako bezdôvodné obohatenie. Nedá sa teda vylúčiť, že jeho konanie bude i v prípade Arca Capital Bohemia riešené v trestno-právnej rovine.

Výška pohľadávok bez príslušenstva evidovaná voči skupine Pavla Krúpy.
a. pohľadávka voči Pavlovi Krúpovi vo výške 50 000 000 Kč;
b. pohľadávka voči Pavlovi Krúpovi vo výške 2 641 069 Kč;
c. pohľadávka voči spoločnosti KGI vo výške 174 328 903 Kč;
d. pohľadávka voči spoločnosti KGI vo výške 2 412 841 Kč;
e. pohľadávka voči Jurajovi Krúpovi vo výške 18 000 000 Kč;
f.  pohľadávka voči Andrejovi Krúpovi vo výške 2 000 000 Kč.

Pavol Krúpa je slovenský podnikateľ a finančník žijúci v Českej republike, majiteľ investičnej spoločnosti Krupa Global Investments, predtým akcionár skupiny Arca Capital. V rámci svojho podnikania skupuje firmy, ktoré sa ocitli vo finančných problémoch s cieľom ich ovládnutia. Vo februári 2018 Česká národní banka neschválila zámer P. Krúpu riadiť investičný fond Arca Capital CEE, označila Pavla Krúpu za predošlé prehrešky voči právnym predpisom upravujúcim činnosť investičných spoločností, za nedôveryhodnú osobu a výslovne uviedla, že o znovunadobudnutí dôveryhodnosti je možné uvažovať najskôr po uplynutí desiatich rokov.

Pavol Krúpa je známy najmä vďaka svojim agresívnym praktikám v podobe šikanóznych insolvenčných návrhov. Na súde v USA v Južnej Karolíne čelí žalobe za vydieranie.

https://hlidacipes.org/soud-v-usa-dal-resi-bakalovu-zalobu-kvuli-vydirani-krupa-se-stiznosti-neuspel/

https://apologytobakala.com/

              

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.