Informácia o valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments

12. 01. 2021

Dňa 18. januára 2021 prebehne valné zhromaždenie spoločnosti Arca Investments. Spoločnosť spolupracuje so zahraničným partnerom a poprednými ekonomickými a právnymi expertmi z Českej republiky a Slovenska na príprave svojej reorganizácie. Tou bude riešiť situáciu do ktorej sa dostala vplyvom pandémie covid-19 a následných reštriktívnych opatrení. Žiadosť o povolenie svojej reorganizácie Arca Investments už predložila Mestskému súdu v Prahe.

Na riadnom valnom zhromaždení prebehne predovšetkým voľba členov dozornej rady. Hlasovať sa bude aj o zmene stanov, pričom ide o reakciu na rezignáciu dvoch členov predstavenstva – predseda predstavenstva bude môcť aj naďalej konať samostatne. Fakticky ale nedôjde k žiadnej zmene stanov alebo k rozšíreniu jeho právomocí. Rastislav Velič bol ako člen a od marca roku 2018 taktiež predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

Prejednávaný bude tiež návrh minoritného akcionára Petra Krištofoviča na zvolenie nového predstavenstva spoločnosti. Do neho namiesto majoritného vlastníka Arca Investments Rastislava Veliča navrhuje seba a Pavla Krúpu. Ani jeden z oboch navrhovaných sa ale na rozvoji spoločnosti nepodieľa a obaja majú voči spoločnosti nesplatené záväzky. „O návrhu minoritného akcionára budeme hlasovať rovnako ako o všetkých ostatných bodoch. Vo vedení spoločnosti ale neočakávame žiadne zmeny. Už niekoľko mesiacov totiž usilovne pracujeme na reorganizácii našej spoločnosti. Tú pripravujeme tak, aby sme našim veriteľom zaistili viac než 50% návratnosť ich pohľadávok a našej spoločnosti vliali novú krv do žíl. S tým nám pomáhajú tí najlepší právni a ekonomickí odborníci z Českej republiky i Slovenska a silný zahraničný investor. Mestský súd v Prahe sme už požiadali o povolenie reorganizácie“ vysvetľuje majoritný vlastník spoločnosti Arca Investments Rastislav Velič.

„Zároveň vnímame ako úplne nemysliteľné, aby boli do predstavenstva menované osoby, ktoré majú voči našej spoločnosti značné finančné záväzky a dlhodobo ju nielen mediálne poškodzujú, prípadne je proti nim na Federálnom súde  Spojených štátov vedené súdne konanie pre vydieranie a náhradu škody vo výške takmer dvoch miliárd českých korún,“ dopĺňa.

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.