História

 • 1999

  Založenie All Finance Services na Slovensku

 • 2003

  Založenie Arca Capital Slovakia a Salve Investments

 • 2004

  Expanzia do Českej republiky

 • 2006

  Ustanovenie štruktúry Arca Investments holding

 • 2012

  • Aktíva Arca Capital dosiahli 200 miliónov eur
  • Spustenie Nova Green Energy fondu
 • 2014

  • Arca získava podiel v REDSIDE investiční společnost, a.s.
  • Spustenie Arca Opportunity, uzavřený investiční fond
  • Spustenie Nova Real Estate fondu
 • 2015

  Aktíva Arca Capital dosiahli 600 miliónov eur

 • 2016

  Aktíva Arca Capital presiahli 1 miliardu eur

Štruktúra skupiny

Structure 1 Icon

Arca
Investments

je vrcholovou vlastníckou štruktúrou celej skupiny. Prostredníctvom Arca Investments vlastníci strategicky riadia rozvoj celej skupiny.

Structure 2 Icon

Arca Capital Private Equity a Real Estate

sa sústredia na investície do kľúčových príležitostí v sektoroch, ktoré sú aktívne rozvíjané našou skupinou. Vďaka tomuto rámcu má skupina priestor aj na aktívne investovanie do projektov a príležitostí vyžadujúcich reštrukturalizačné alebo individuálne postupy.

Structure 3 Icon

Arca Capital Finance Group

sa bude orientovať primárne na finančné a iné služby spadajúce pod dohľad regulátorov finančného trhu v Českej a Slovenskej republike. Zastreší viac než 50 % najbonitnejších aktív celej skupiny, pričom bude rozvíjať svoju pôsobnosť na zahraničných trhoch a stane sa tak hlavným priamym kontaktom pre zahraničných investorov.

Vybrané fakty

Fact 1 Icon

2,3

Aktíva skupiny 2,3 miliardy eur

Fact 2 Icon

500

Aktíva vo fondoch pod správou 500 miliónov eur

Fact 3 Icon

100

Správa majetku s aktívami pod správou 100 miliónov eur

Fact 4 Icon

3 000

Distribučné siete v ČR a SR zhruba
s 3 000 licencovanými spolupracovníkmi

Tlačové správy a média

 • 26. 9. 2019

  Arca chystá expanziu do Viedne s Deliou

 • 23. 9. 2019

  Arca získala majoritný podiel v teplárni v Handlovej

 • 20. 9. 2019

  Arca Capital vstupuje do slovenského dřevokombinátu BUKÓZA

 • 20. 9. 2019

  ARCA vstoupila do vídeňské banky

 • 13. marca 2018

  Skupina Arca Capital uskutečnila významnou investici do fotbalového klubu Borussia Dortmund

 • 3. novembra

  Arca Investments uspela v súdnom konaní vo veci účinnosti prevodu majetku Vodného hospodárstva

   

 • 3. novembra

  Arca bude pokračovať v snahe o dosiahnutie náhrady škody v prospech nájomcov bytov voči OKD súdnou cestou a všetkými možnými zákonnými spôsobmi

   

 • 16. októbra

  Skupina Arca Capital kúpila podiel v spoločnosti European Metal Holdings

 • 19. septembra

  Arca Capital vstupuje do bankového sektora • 19. júna

  Arca podala podnět britským regulačním orgánům za účelem prošetření pochybení v OKD

 • 1. júna

  Emisní podmínky Dluhopisu Arca Capital Slovakia ISIN SK4210000960

 • 24. mája

  Představenstvo společnosti Ondrášovka Holding, a.s. svolává valnou hromadu

 • 10. mája

  Arca Services podala trestní oznámení na společnost RESIDOMO

 • 30. apríla

  Výroční finanční zpráva 2016

 • 28. apríla

  Arca našla pro nájemníky bytů OKD způsob, jak mohou získat byty nebo náhradu způsobené škody

 • 20. apríla

  Pavol Krúpa plánuje demonstraci za vytunelovanou firmu OKD

 • 31. marca

  Stížnost k EK - nedovolená podpora AGB

 • 15. marca

  Skupina Arca Capital podala k EK stížnost kvůli OKD

Kontakt pre médiá

info@arcacapital.sk

Kontakt

Slovensko

Česká republika

Arca Investments, a.s.
Bratislava Business Center V.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava 2
[] +421 (0)2 5825 3510
[] +421 (0)2 5825 3511

Registrácia vedená na Okresnom
súde Bratislava I, odd. Sa,
vložka č.: 3788/B.

Arca Capital Slovakia, a.s. 
Bratislava Business Center V. 
Plynárenská 7/A 
821 09 Bratislava 2 
[] +421 (0)2 5825 3510 
[] +421 (0)2 5825 3511
[] info@arcacapital.sk

Registrácia vedená na Okresnom
súde Bratislava I, odd. Sa,
vložka č.: 3202/B.

Arca Capital Bohemia, a.s. 
Polygon House
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
[] +420 224 231 813
[] +420 224 231 818
[] info@arcacapital.cz

Registrácia vedená na Mestskom
súde Praha, odd. B, 
vložka č.: 9058.

Arca Capital Finance Group, a.s.             
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
[] +420 226 224 751
[] info@arcacapital.cz

Odštěpný závod.
Registrácia vedená na Mestskom
súde Praha, odd. A, 
vložka č. 78061.    

Slovensko

Arca Investments, a.s.
Bratislava Business Center V.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava 2
[] +421 (0)2 5825 3510
[] +421 (0)2 5825 3511

Registrácia vedená na Okresnom
súde Bratislava I, odd. Sa,
vložka č.: 3788/B.

Arca Capital Slovakia, a.s. 
Bratislava Business Center V. 
Plynárenská 7/A 
821 09 Bratislava 2 
[] +421 (0)2 5825 3510 
[] +421 (0)2 5825 3511
[] info@arcacapital.sk

Registrácia vedená na Okresnom
súde Bratislava I, odd. Sa,
vložka č.: 3202/B.

Česká republika

Arca Capital Bohemia, a.s. 
Polygon House
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
[] +420 224 231 813
[] +420 224 231 818
[] info@arcacapital.cz

Registrácia vedená na Mestskom
súde Praha, odd. B, 
vložka č.: 9058.

Arca Capital Finance Group, a.s.             
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
[] +420 226 224 751
[] info@arcacapital.cz

Odštěpný závod.
Registrácia vedená na Mestskom
súde Praha, odd. A, 
vložka č. 78061.