Zahájení konkurzního řízení vůči společnosti Arca Investments na Slovensku na základě návrhu RYG Investments neohrožuje její reorganizaci

09. 06. 2021

 

BRATISLAVA – Na základě návrhu společnosti RYG Investments vydal Okresní soud Bratislava I usnesení o zahájení konkurzního řízení vůči společnosti Arca Investments na Slovensku. Statutárním orgánem společnosti RYG Investments je Pavol Krúpa, který dluží společnosti Arca Investments a ostatním společnostem ze skupiny Arca Capital přibližně 10 milionů eur. Zahájení slovenského konkurzního řízení vůči společnosti Arca Investments však nepředstavuje hrozbu pro průběh a úspěšné završení reorganizace společnosti Arca Investments, která má být dosažena prostřednictvím paralelně probíhajících insolvenčních řízení ve formě reorganizace (restrukturalizace) v České republice a na Slovensku.

Společnost Arca Investments pověřila slovenského správce vypracováním restrukturalizačního posudku a přípravou návrhu na povolení reorganizace na Slovensku. Z uvedeného důvodu společnost Arca Investments požádá o přerušení slovenského konkurzního řízení zahájeného na základě návrhu Krúpovy společnosti RYG Investments. Na základě návrhu na povolení restrukturalizace má být zahájeno restrukturalizační řízení společnosti Arca Investments, které bude mít přednost před zahájeným konkurzním řízením, jelikož restrukturalizace přinese věřitelům mnohem vyšší míru uspokojení jejich pohledávek než konkurz. Po povolení restrukturalizace na Slovensku bude konkurzní řízení v celém rozsahu zastaveno.

„Od samého začátku jasně tvrdíme, že restrukturalizace je pro věřitele naší společnosti výrazně výhodnější. Proto jsme pověřili slovenského správce přípravou restrukturalizačního posudku. Z uvedeného důvodu požádáme o přerušení konkurzního řízení. Jsme si jistí, že restrukturalizační posudek jasně prokáže výhody restrukturalizace,“ vysvětluje majoritní akcionář skupiny Arca Capital Rastislav Velič.

Paralelně v Česku probíhá na základě návrhu Arca Investments insolvenční řízení, v němž se Arca Investments domáhá řešení své situace formou reorganizace. K dnešnímu dni české soudy právoplatně nerozhodly, zda má v Česku probíhat hlavní nebo vedlejší insolvenční řízení. Vrchní soud v Praze teď rozhoduje o odvolání skupiny věřitelů společnosti Arca Investments, kteří požadují, aby hlavní insolvenční řízení proběhlo v České republice.

Společnost Arca Investments a více než 80 % jejích věřitelů preferuje právě Českou republiku. „Naše aktivity i věřitelé pocházejí primárně z České republiky. Z pohledu evropské judikatury hlavní řízení jednoznačně patří do České republiky,“ říká Velič.

Společnost Arca Investments doplňuje, že iniciování slovenského konkurzního řízení vůči společnosti Arca Investments ze strany Krúpovy společnosti RYG Investments je jednou z mnoha destrukčních aktivit Pavla Krúpy vůči skupině Arca Capital. Podáním návrhu na zahájení restrukturalizačního řízení vůči společnosti Arca Investments se Pavol Krúpa snaží odklonit pozornost svých věřitelů a médií od svých platebně neschopných společností. Na rozdíl od společnosti Arca Investments a skupiny Arca Capital jako takové, které mají reálnou snahu o dosažení co nejvyššího uspokojení svých věřitelů, společnosti Pavla Krúpy nemají svým věřitelům co nabídnout. Do konkurzu směřují právě Krúpovy zadlužené a platebně neschopné společnosti KGI – Global Investments a Acquisition Capital.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.