Veriteľský výbor schválil reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia

27. 10. 2021

Dňa 27. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie veriteľského výboru ustanoveného v reštrukturalizácii spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Veriteľský výbor schválil predložený reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Nezabezpečení veritelia majú podľa reštrukturalizačného plánu získať uspokojenie ich pohľadávok až do výšky 72,98 % v horizonte piatich rokov. 

Členmi  veriteľského výboru hlasujúcimi za schválenie reštrukturalizačného plánu boli spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., spoločnosť Privatbanka, a.s. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. ďakuje uvedeným hlasujúcim členom veriteľského výboru za prejavenú dôveru a oceňuje ich konštruktívny prístup pri tvorbe znenia  reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Ďalším krokom bude schvaľovacia schôdza veriteľov, na ktorej budú o prijatí reštrukturalizačného plánu rozhodovať a hlasovať samotní veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Schvaľovaciu schôdzu veriteľov zvoláva reštrukturalizačný správca prostredníctvom oznámenia v Obchodnom vestníku. Schôdza veriteľov sa musí uskutočniť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bol správca požiadaný zo strany veriteľského výboru o zvolanie schôdze veriteľov. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. očakáva, že schvaľovacia schôdza veriteľov sa uskutoční na konci novembra 2021.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.