Veritelia budú schvaľovať reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na schvaľovacej schôdzi veriteľov dňa 23.11.2021

16. 11. 2021

BRATISLAVA / 16.11.2021 – Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. si dovoľuje informovať jej veriteľov, ktorí uplatnili svoje pohľadávky do reštrukturalizácie, že dňa 23. novembra 2021 sa uskutoční schvaľovacia schôdza veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., na ktorej budú veritelia schvaľovať reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Predmetom schvaľovacej schôdze bude hlasovanie veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. o schválení reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorý už bol dňa 27.10.2021 schválený a odobrený veriteľským výborom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. počíta s uspokojením pohľadávok jej nezabezpečených veriteľov až do výšky 72,98 % v horizonte najviac piatich rokov. Naproti tomu, v prípade neschválenia reštrukturalizačného plánu veriteľmi na schvaľovacej schôdzi spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. pripadá v prípade konkurzu na nezabezpečených veriteľov uspokojenie ich pohľadávok len vo výške približne od 20 % do 22 %. Veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. budú mať možnosť vyjadriť svoju podporu reštrukturalizačnému plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. práve na schvaľovacej schôdzi veriteľov dňa 23.11.2021.

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. odporúča veriteľom, ktorí sú v reštrukturalizácii právne zastúpení, aby dali svojmu právnemu zástupcovi konkrétny pokyn na hlasovanie za schválenie reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Hlasovanie proti schváleniu reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., prípadne zdržanie sa hlasovania o schválení reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., môže mať pre veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. negatívne následky v podobe výrazne nižšieho a podstatne neskoršieho uspokojenia ich pohľadávok v konkurze.

 

Organizačné pokyny k schvaľovacej schôdzi veriteľov a  program schvaľovacej schôdze veriteľov sú uverejnené v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3063874

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.