Väčšina veriteľov podporila reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na schvaľovacej schôdzi veriteľov

23. 11. 2021

BRATISLAVA / 23.11.2021 – Dňa 23. novembra 2021 sa konala schvaľovacia schôdza veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Väčšina veriteľov prejavila dôveru v reštrukturalizačné konanie a hlasovala za schválenie reštrukturalizačného plánu.

Schvaľovacej schôdze sa zúčastnili veritelia disponujúci viac ako 96 % z oprávnených hlasov všetkých veriteľov v reštrukturalizačnom konaní.

Predmetom schôdze bolo hlasovanie veriteľov o schválení reštrukturalizačného plánu, ktorý bol dňa 27.10.2021 schválený a odobrený veriteľským výborom. Veritelia boli rozdelení do 23 skupín, z ktorých tri skupiny (reprezentované jediným veriteľom Prima banka Slovensko, a.s.) sa zdržali hlasovania a len v jednej skupine nebol reštrukturalizačný plán prijatý potrebnou väčšinou, pretože za jeho schválenie nehlasovali veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov v danej skupine. V celkovom súčte všetkých prítomných veriteľov však prejavilo podporu reštrukturalizačnému plánu takmer 68 % hlasov z prítomných veriteľov.

 

V jedinej nesúhlasiacej skupine plán nepodporili takmer výlučne veritelia zastúpení Advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS s.r.o. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. nechce polemizovať nad skutočnými záujmami tejto advokátskej kancelárie, avšak považuje za krajne neštandardné, že ohrozila reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia. a.s., v rámci ktorej sa jej klientom ako nezabezpečeným veriteľom ponúkalo takmer 73 %-né uspokojenie ich pohľadávok a zrejme preferuje cestu konkurzu s uspokojením na úrovni 20 % - 22 %.

 

V najbližších dňoch spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. podá na konajúci súd návrh na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, ktorého súčasťou bude návrh na nahradenie súhlasu tých štyroch skupín, ktoré nepodporili reštrukturalizačný plán. Na pozitívne rozhodnutie súdu o nahradení súhlasov a potvrdení reštrukturalizačného plánu sú totiž splnené všetky zákonné podmienky.

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. sa chce poďakovať všetkým veriteľom, ktorí jej prejavili dôveru a hlasovali za schválenie reštrukturalizačného plánu. Zároveň uisťuje svojich veriteľov, že podnikne všetky potrebné kroky na to, aby došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom a tým k úspešnému zavŕšeniu reštrukturalizácie, ktorá predpokladá takmer 73 %-né uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.