Soudcové Okresního soudu Topoľčany se dle skupiny Arca Capital dopouštějí závažného trestného činu ohýbání práva

23. 03. 2021

PRAHA / BRATISLAVA – Finanční skupina Arca Capital nikdy veřejně nevystupovala proti soudcům slovenských soudů a nekritizovala je za jejich právní názory v soudních rozhodnutích. Soudcové Okresního soudu Topoľčany nicméně rozhodují v přímém rozporu se zákonnými ustanoveními a svými svévolnými soudními rozhodnutími závažným způsobem poškozují celou skupinu Arca Capital. Takové jednání soudců dle názoru skupiny Arca Capital naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu ohýbání práva. Celou záležitost nechá Arca Capital prověřit orgánem činným v trestním řízení.

Nového trestného činu ohýbání práva se dopustí ten, kdo jako soudce při rozhodování svévolně uplatní právo, čímž jiného poškodí nebo zvýhodní. Za svévolné uplatnění práva ze strany soudce lze bezpochyby považovat situaci, kdy soudce vydá soudní rozhodnutí, které je v přímém rozporu s konkrétním ustanovením předpisu, a přizná tak neoprávněnou výhodu jedné ze stran sporu.

Okresní soud Topoľčany je soudem, který si pro své žaloby a návrhy na nařízení zabezpečovacích opatření nejčastěji vybírá advokát Ján Čarnogurský, známý svou proruskou profilací a inklinováním ke konspiračním teoriím. Advokát Čarnogurský, proti kterému už bylo podáno trestní oznámení i podnět na Slovenskou advokátní komoru, ke svým účelovým návrhům přikládá různé absurdní přílohy, například články z konspiračních médií (Hlavné správy apod.). Třebaže se jedná o nekvalifikované návrhy obsahující velké množství lží, konspirací a dezinformací, soudcové Okresního soudu Topoľčany těmto návrhům beze všeho vyhovují a nařizují navrhovaná zajišťovací opatření. Skutečnost, že zajišťovací opatření lze ze zákona nařídit pouze z jednoho zákonného důvodu a že jím lze postihnout výlučně majetek dlužníka a nikoli též majetek třetích osob, topoľčanští soudci zcela ignorují. Zajišťovací opatření nařizují nejen bez zákonného důvodu, ale především v rozporu se zákonným příkazem, podle kterého lze soudcovské zástavní právo zřídit pouze na majetek dlužníka. Soudci tohoto soudu na téměř denní bázi vydávají zajišťovací opatření nezákonně postihující nikoli majetek dlužníka, ale jeho vnuček, pravnuček a dalších osob vzdáleně propojených s jeho osobou.

Zjevné svévole se dle názoru skupiny Arca Capital již několik týdnů dopouštějí čtyři soudové Okresního soudu Topoľčany.

Skupina Arca Capital má eminentní zájem na prověření celé záležitosti. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu ohýbání práva podává na arbitrárně rozhodující soudce Okresního soudu Topoľčany trestní oznámení. Skupina Arca Capital současně o podezření z nezákonného postupu topoľčanských soudců informuje také Soudní radu Slovenské republiky a Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky a žádá je o vykonání dohledu nad probíhajícími soudními řízenímivedenými před Okresním soudem Topoľčany.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.