Soud povolil restrukturalizaci společnosti Arca Capital Slovakia

08. 04. 2021

Okresní soud Bratislava I na základě rozhodnutí ze dne 6. dubna 2021 povolil restrukturalizaci společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Vyhověl tak jejímu návrhu na povolení restrukturalizace, který vyhodnotil jako důvodný.

Soud podrobně přezkoumal jak obsahovou stránku návrhu společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na povolení její restrukturalizace tak i obsahové ekonomické a právní náležitosti restrukturalizačního posudku. Soud potvrdil výsledek restrukturalizačního posudku, tj. že restrukturalizace společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je pro její věřitele mnohem výhodnější než konkurz, a schválil tak její další postup.

Usnesení Okresního soudu Bratislava I o povolení restrukturalizace společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bude v nejbližších dnech zveřejněno ve veřejně dostupném Obchodním věstníku na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti SR https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx. Ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku začnou platit právní účinky restrukturalizace a věřitelům společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. začne plynout 30denní lhůta pro přihlašování jejich pohledávek.

Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. své věřitele ubezpečuje o svém zájmu poskytnout jim po dobu své restrukturalizace plnou součinnost. Na svých webových stránkách www.arcacapital.com pro ně proto v nejbližších dnech zveřejní všechny informace potřebné pro přihlašování jejich pohledávek.

Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. svým věřitelům proto doporučuje, aby na jejích webových stránkách pravidelně sledovali sekci „Reštrukturalizácia Arca Capital Slovakia“, kde společnost Arca Capital Slovakia, a.s. do několika dní zveřejní přehledný a srozumitelný postup pro přihlašování pohledávek. V této sekci věřitelé najdou také přehled nejčastějších otázek a odpovědí týkajících se restrukturalizace společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a způsobu přihlašování pohledávek.

Za účelem zlepšení informovanosti věřitelů o průběhu restrukturalizace společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. si společnost Arca Capital Slovakia, a.s. dovoluje svým věřitelům oznámit, že ode dne 12. dubna 2021 bude na jejích webových stránkách v uvedené sekci „Reštrukturalizácia Arca Capital Slovakia“ k dispozici také webový formulář, jehož prostřednictvím se věřitelé Arca Capital Slovakia, a.s. budou moci přihlásit k pravidelnému odběru novinek souvisejících s restrukturalizací, které budou zasílány přímo na e-mailové adresy zaregistrovaných věřitelů společnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.