Reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bol potvrdený súdom

09. 06. 2022

BRATISLAVA / 09.06.2022. Okresný súd Bratislava I vyhovel návrhu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a potvrdil jej reštrukturalizačný plán. Súd dospel k záveru, že reštrukturalizačný plán je v súlade s kolektívnym záujmom veriteľov a poskytuje im výrazne vyššie uspokojenie ako v konkurze. 

Uznesením zo dňa 08.06.2022 Okresný súd Bratislava I potvrdil reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a dospel k záveru, že sú splnené podmienky pre jeho potvrdenie a nahradenie súhlasu skupín veriteľov, ktoré plán neschválili. V rozsiahlom odôvodnení súd vyzdvihol, že reštrukturalizačný plán plní zmysel reštrukturalizácie: „...súd dospel k záveru, že RP je v súlade so ZKR a kolektívnym záujmom veriteľov tak, že plní účel a zmysel reštrukturalizácie, preto súhlas veriteľov vedených v skupine 14, 15, 16, 21 nahradil svojím rozhodnutím a RP potvrdil.“

Súd skonštatoval, že reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je určitý a zrozumiteľný a je podkladom pre podstatne lepšie uspokojenie veriteľov, ako by títo dosiahli v prípade konkurzu. Zároveň sa súd stotožnil s argumentáciou spoločnosti  Arca Capital Slovakia, a.s. o reálnej udržateľnosti reštrukturalizačného plánu.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. vníma rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I o schválení reštrukturalizačného plánu  pozitívne, zároveň si však uvedomuje zodpovednosť z toho vyplývajúcu.

Najvyšším záujmom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je naplnenie reštrukturalizačného plánu v súlade so stanoveným časovým harmonogramom a rozsahom uspokojenia.

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.