Okresný súd Žilina rozhodol o zastavení konkurzného konania voči spoločnosti Gothal Residence, a. s.

11. 05. 2022

BRATISLAVA / 11.05.2022 – Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 09.05.2022 rozhodol, že zastavuje konkurzné konanie vedené voči spoločnosti Gothal Residence, a. s. z dôvodu osvedčenia platobnej schopnosti spoločnosti Gothal Residence, a. s.

Okresný súd Žilina sa stotožnil s argumentáciou spoločnosti Gothal Residence, a. s.          o tom, že navrhovateľ - spoločnosť RYG Investments s. r. o. nemá aktívnu vecnú legitimáciu na podanie veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti Gothal Residence, a. s. Spoločnosť Gothal Residence, a. s. do konania predložila dôkazy preukazujúce fiktívnosť pohľadávky spoločnosti RYG Investments       s. r. o., v dôsledku čoho Okresný súd Žilina ustálil, že pohľadávka navrhovateľa – spoločnosti RYG Investments s. r. o. bola relevantne spochybnená spoločnosťou Gothal Residence, a. s.

Okresný súd Žilina vo svojom rozhodnutí dospel k záveru, že vzhľadom na to, že neexistuje pluralita veriteľov spoločnosti Gothal Residence, a. s. a vzhľadom na to, že návrh podal subjekt, ktorému nesvedčí aktívna legitimácia, súd nemohol skonštatovať platobnú neschopnosť spoločnosti Gothal Residence, a. s., a preto konkurzné konanie zastavil.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.