Arca Investments se odvolá proti rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení

21. 01. 2021

PRAHA - Městský soud v Praze zveřejnil a téměř obratem zamítl náš návrh na insolvenční řízení v České republice, s tím, že soud není příslušný. Tím ho zastavil. Toto nepravomocné rozhodnutí a jeho zdůvodnění považujeme za chybné, a proto se proti němu odvoláme k Vrchnímu soudu v Praze.

Oblast hlavních zájmů společnosti Arca Investments je v České republice, a to jak vzhledem k portfoliu a složení jejího majetku, tak i k řídicí struktuře společnosti Arca Investments a k sídlu a bydlišti většiny věřitelů.

Podání insolvenčního návrhu v České republice je odůvodněno jasnější českou legislativou evropských standardů a veřejně přístupným českým insolvenčním rejstříkem, který zabezpečuje transparentnost insolvenčního řízení. Naší snahou v žádném případě není obejít zákonný požadavek v duchu slovenské legislativy na uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši minimálně 50 procent,“ uvedl Rastislav Velič, předseda představenstva AI a dodal, že cílem je věřitele uspokojit v maximální možné míře.

Arca Investments intenzivně pracuje na přípravě plánu uspokojení pohledávek věřitelů bez ohledu na zemi, v níž bude hlavní insolvenční řízení (restrukturalizační) probíhat. „V případě, že se Vrchní soud v Praze neztotožní s odvoláním Arca Investments proti rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení v České republice, jsme připraveni jít cestou restrukturalizace společnosti Arca Investments na území Slovenské republiky,“ vysvětluje Velič.

Na veškerých plánech dlouhodobě pracujeme, přičemž výsledkem by měla být komplexní restrukturalizace celé skupiny Arca Capital se silným mezinárodním aspektem v podobě vstupu zahraničního strategického partnera Blantyre Capital.

Úvodním krokem reorganizace bude vytvoření nového holdingu, pod který budou zařazené všechny projekty z jednotlivých společností skupiny Arca Capital bez ohledu na jejich současný domicil. Nová holdingová společnost bude mít standardní private equity strukturu a bude spravována skupinou manažerů, skládající se ze zástupců Blantyre Capital a Arca Capital.

Plánovaná reorganizace bude mít přeshraniční rozměr nejen z důvodu vstupu londýnské investiční společnosti Blantyre Capital, ale také z toho důvodu, že se na danou reorganizaci bude pravděpodobně vůbec poprvé vztahovat nová insolvenční evropská směrnice (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=CS). Jedinečnost celého procesu je dána také tím, že v reorganizaci počítáme s několika hlavními a vedlejšími insolvenčními řízeními v různých evropských státech.

„Cílem této rozsáhlé reorganizace skupiny Arca Capital a vytvoření nového holdingu se strategickým partnerem Blantyre Capital je zachování funkčnosti zdravých projektů a revitalizování projektů, které jsou buď podfinancované nebo výrazně zasažené současnou pandemickou situací,“ říká Velič a doplňuje:„Toto řešení nejenže oživí projekty skupiny Arca Capital, ale pomůže ochránit více jak deset tisíc pracovních míst.“

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.