Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. vyplatila svojim veriteľom časť druhej splátky v zmysle jej reštrukturalizačného plánu

16. 11. 2023

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856 (ďalej len „Arca Capital Slovakia“) si dovoľuje informovať svojich veriteľov, že počnúc dňom 14.11.2023 začala s vyplácaním časti druhej (2.) splátky peňažného plnenia jej veriteľom v zmysle článku IV. bod IV.1 schváleného a súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia (ďalej len „Reštrukturalizačný plán“).

 

Poskytnuté plnenie sa v zmysle Reštrukturalizačného plánu započítava na plnenie v poradí druhej (2.) splátky peňažného plnenia určeného veriteľom spoločnosti Arca Capital Slovakia, ktorá je splatná do konca roka 2023. Spoločnosť Arca Capital Slovakia tak vyplatila časť druhej (2.) splátky pred lehotou jej splatnosti.

 

Pri úhrade plnení určených veriteľom postupuje spoločnosť Arca Capital Slovakia podľa znenia jej Reštrukturalizačného plánu.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.