Komentář skupiny Arca Capital ke tvrzením týkajícím se účetní uzávěrky za rok 2019

16. 11. 2020

PRAHA – V souvislosti s nedávno zveřejněnou nekonsolidovanou účetní závěrkou společnosti Arca Investments za rok 2019 touto cestou skupina Arca Capital reaguje na k ní se vážící opakující se zavádějící a lživá tvrzení, která se v posledních dnech objevují v některých médiích.

Přesto, že skupina Arca Capital poskytla k daným otázkám relevantní a obsáhlé odpovědi, tyto se v předmětných článcích neobjevily v celistvosti, případně byly účelově dezinterpretovány, proto skupina Arca Capital považuje za důležité poskytnout svoje stanovisko v plném znění.

Dezintrepretované byly především informace o dosaženém hospodářském výsledku společnosti Arca Investments a informace o ohodnocení jejích aktiv.

Bilanční suma Arca Investments za rok 2019 na bázi individuální nekonsolidované uzávěrky činí více než 713 mil. eur. Ztráta z hospodářské činnosti, která činí téměř 9,6 mil. eur, nevybočuje z běžného rámce, nakolik v případě společnosti Arca Investments jde o holdingovou společnost a zisk se standardně realizuje až exitem projektu, případně výplatou dividendy z dceřiných společností.

Co se týká ohodnocení aktiv společnosti Arca Investments, nejhodnotnějšími aktivy společnosti Arca Investments jsou její podíly v dceřiných společnostech. Dceřiné společnosti Arca Investments byly za rok 2019 vykázané v hodnotě vlastního jmění, přičemž v minulosti byly vykazované jen v pořizovací ceně (největší vliv mělo vykazování společnosti Arca Capital Slovakia).

Zveřejněná účetní uzávěrka za rok 2019, v rámci které je zohledněná jen účetní hodnota aktiv firmy, nikoli jejich fair value hodnota (trhová cena), nebyla ještě auditovaná. Jde o předběžné výsledky a celkový obraz bude možné poskytnout až při konsolidované uzávěrce, která bude sestavená podle mezinárodních IFRS standardů. Vykazování podle slovenských účetních standardů je pro firmy výrazně horší než vykazování podle standardů používaných v jiných zemích EU při vykazování private equity společností.

Na hospodářském výsledku se podepsaly především nové akvizice, realizované v Čechách a na Slovensku, stejně jako v Rakousku a Maďarsku. Ty skupina Arca Capital realizovala v oblasti bankovnictví, real estate, energetiky a zdravotnictví.

Skupina Arca Capital se ohrazuje i vůči medializovaným informacím, jejichž obsahem byla kritika a spekulace ohledně důvodu a rozsahu nákladů vynaložených společností Arca Investments za poradenské služby. V položce „SPOLUPRÁCE A PORADENSTVÍ“ podle poznámek účetní závěrky za rok 2019 jsou zahrnuty nejen náklady na odměny za vyhledávání a zprostředkování investičních příležitostí, odměny za odborné poradenství a pravidelný odborný servis při existujících projektech, ale i náklady spojené s realizací směnkového programu ve formě odplaty pro specializované společnosti za komunikaci, zprostředkování a servis pro nové, zejména ale pro existující směnkové klienty a investiční partnery společnosti Arca Investments.

Položka „SPOLUPRÁCE A PORADENSTVÍ“ má generický název a jsou v ní zaúčtované všechny kategorie nákladů spojených s různými druhy poradenských služeb, investiční či jinou spoluprací pro společnost Arca Investments. Tvrzení o možném nesprávném účtování jednotlivých položek je spekulace. Metodika zaúčtování nákladů na poradenské služby a různou formu spolupráce se za rok 2019 nijak nezměnila oproti minulosti. Je potřebné zdůraznit, že společnost Arca Investments dlouhodobě sestavuje také konsolidovanou účetní uzávěrku podle mezinárodních IFRS standardů.

Správnost zaúčtování jednotlivých položek tedy pravidelně potvrzuje licencovaná auditorská společnost. Všechny náklady společnosti Arca Investments jsou v jejím účetnictví zaevidované správně, přičemž neexistuje žádný relevantní důvod se domnívat, že rok 2019 by měl tvořit výjimku.

Tvrzení o možném „odlévání majetku“ přes poradenské služby skupina Arca Capital kategoricky odmítá. Vzhledem k objemu spravovaných aktiv skupiny Arca Capital, servis a služby spojené s financováním jednotlivých projektů, stejně jako velikost akvizic skupiny Arca Capital, byly všechny náklady společnosti Arca Investments za jednotlivé služby ve standardní výši.

V mediálním postoru bylo prezentováno, že náklady související s novými zahraničními akvizicemi měly tvořit nejvyšší položku v rámci tzv. poradenských služeb, jejichž hodnota dosahovala 21,7 mil. eur. Toto tvrzení je nepravdivé a podsouvá čtenářům, věřitelům skupiny Arca Capital, stejně jako širší veřejnosti, obraz, že skupina Arca Capital prostřednictvím „fiktivních nákladů“ na poradenské služby nenáležitě spravovala peněžní prostředky. Rovněž nepravdivá jsou tvrzení o možném „tunelování“ společnosti Arca Investments prostřednictvím obchodních partnerů, jejichž spolupráci iniciovalo ještě bývalé vedení skupiny Arca Capital.

 

V neposlední řadě chce skupina Arca Capital zareagovat na skutečnost, že několik posledních  článků je postaveno  na informacích ze „zdroje blízkého skupině Arca Capital“. Uvedený anonymní zdroj posílá do redakcí médií anonymní dopisy, jejichž prostřednictvím médiím zprostředkovává informace podléhající obchodnímu či bankovnímu tajemství. Takovéto jednání v podobě zveřejňování a zkreslování interních informací o skupině Arca Capital může být kvalifikováno jako trestný čin ohrožení obchodního a bankovního tajemství. Skupina Arca Capital se navíc domnívá, že tento „záhadný zdroj“ je totožný se subjektem, který šíří poplašné zprávy o úpadku skupiny, distribuuje letáky obsahující takováto tvrzení, lepí plakáty na provozy z portfolia skupiny, vytváří webové stránky, jejichž jediným obsahem jsou pomluvy skupiny Arca Capital, posílá urážlivé a výhrůžné a znevažující dopisy adresované managementu skupiny či  obchodním partnerům. Ohledně těchto skutků už skupina Arca Capital podala vícero trestních oznámení.

Záměrem takto načasovaného, organizovaného a adresného nátlaku ze strany osoby či osob, které se ho koordinovaně dopouštějí, je jiný zájem než dosáhnutí co nejvyššího možného uspokojení věřitelů skupiny Arca Capital, a to snaha zmařit konsolidaci skupiny. Koneckonců „záhadný zdroj“ svůj záměr mediálním a právním nátlakem poškodit skupinu Arca Capital také otevřeně konkretizoval dopisem, který adresoval potenciálnímu partnerovi do Anglie, jímž se strategického partnera snažil odradit od partnerství a spolupráce se skupinou Arca Capital.

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.