Identifikácia spoločností

 

Česká republika

 

Arca Capital Bohemia, a.s.
Polygon House
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
Tel.: +420 224 231 813
Fax.: +420 224 231 818
E-mail: info@arcacapital.cz

IČ 27110265
Registrace vedena Městským soudem v Praze, odd. B, vložka č.: 9058.
Splacená výše základního kapitálu společnosti: 30 000 000,- Kč

 

Oznámenia

Ďalšie oznámenia týkajúce sa spoločnosti NFA Holding, a.s. sú na www.nfaholding.cz. (13. 11. 2017)

Ďalšie oznámenia týkajúce sa spoločnosti Ondrášovka Holding, a.s. sú na www.ondrasovkaholding.cz. (22. 9. 2017) 

Představenstvo společnosti Ondrášovka Holding, a.s. svolává valnou hromadu (24. 5. 2017)

Představenstvo společnosti Ondrášovka Holding, a.s. svolává valnou hromadu (19. 5. 2016)

Představenstvo společnosti Ondrášovka Holding, a.s. svolává řádnou valnou hromadu (22. 5. 2014)

 

Arca Automotive Holding, j.s.a. 

Emisné podmienky dlhopisu Arca Automotive Holding ISIN SK4000015483 - zmena (17. 7. 2019)

Emisné podmienky dlhopisu Arca Automotive Holding ISIN SK4000015483 (17. 6. 2019)

Emisné podmienky dlhopisu Arca Automotive Holding ISIN SK4210001406 (12. 6. 2018)

Arca Capital Slovakia, a.s.

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2019 (30. 6. 2019)

Ročná finančná správa 2018 (30. 8. 2019)

Emisné podmienky dlhopisu Arca Capital Slovakia ISIN SK4000015368 (1. 6. 2019)

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2018 (30. 9. 2018)

Ročná finančná správa 2017 (30. 4. 2018)

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2017 (30. 9. 2017)

Ročná finančná správa 2016 (30. 4. 2017)

Finančná správa za prvý polrok 2016 (30. 9. 2016)

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2016 (15. 6. 2016)

Ročná finančná správa 2015 (20. 5. 2016)

Emisné podmienky dlhopisu Arca Capital Slovakia ISIN SK4210000473 (12. 1. 2016)

Arca Capital Dlhopisy 2015 Dodatok Prospekt Final SK (10. 12. 2015)

Arca Capital Dluhopisy 2015 Dodatek Prospekt Final CZ (10. 12. 2015)

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za druhý polrok 2015 (22. 9. 2015)

Finančná správa za 1.polrok 2015 (31.8. 2015, doplnená konsolidovaná závierka 13. 11. 2015)

Arca Capital Dlhopisy 2015 Prospekt SK (10. 8. 2015)

Arca Capital Dlhopisy 2015 Prospekt CZ (10. 8. 2015)

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2015 (15. 5. 2015)

Ročná finančná správa 2014 (15. 5. 2015)

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za druhý polrok 2014 (15. 10. 2014)

Finančná správa za I. polrok 2014 (15. 8. 2014)

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2014 (15. 5. 2014)

Ročná finančná správa 2013 (30. 4. 2014)

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za druhý polrok 2013 (20. 9. 2013)

Finančná správa za I. polrok 2013 (30. 8. 2013)

Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru ISIN: SK4120008855 (10. 7. 2013)

Dodatok č. 1 k Prospektu cenného papieru ISIN: SK4120008855 (10. 7. 2013)

Emisní podmínky dluhopisu Arca Capital Slovakia ISIN: CZ0000000344 (3. 6. 2013)

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2013 (15. 5. 2013)

Ročná finančná správa 2012 (30. 4. 2013, doplnená konsolidovaná závierka 23. 5. 2013)

Prospekt dlhopisov Arca Capital Slovakia ISIN: SK4120008855 (12. 11. 2012)

Prospekt dluhopisu Arca Capital Slovakia ISIN: SK4120008855 (12. 11. 2012)

Finančná správa za I. polrok 2012 (12. 10. 2012)

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za II. polrok 2012 (19. 9. 2012)

Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2012 (15. 5. 2012)

Ročná finančná správa 2011 (30. 4. 2012)