• INVESTIČNÉ FONDY

  Naša licencovaná investičná spoločnosť Redside má na starosti predovšetkým správu fondov kvalifikovaných investorov, ktorá sa pod jej vedením rýchlo rozrastá. V priebehu niekoľkých rokov sa Redside stal jedným z najdynamickejších investorov v Českej republike. Zároveň je potom kľúčovým prvkom nášho investičného podnikania a platformou pre súkromných a inštitucionálnych investorov, ktorí majú záujem s nami spolupracovať na poli investícií.

  Niektoré z našich vybraných najvýnosnejších aktív boli prevedené do našich fondov, ktoré vďaka nim teraz predstavujú jednu z najatraktívnejších ponúk pre domácich a zahraničných investorov.

  • Nova Green Energy Fond – Investuje do obnoviteľných zdrojov energie v Českej republike a na Slovensku
  • Nova Real Estate Fond – Investuje do najatraktívnejších komerčných realít v Českej republike a teraz expanduje na ďalšie trhy strednej Európy
  • Nova Money Market – Investuje do likvidných dlhových cenných papierov so splatnosťou kratšou ako 12 mesiacov
  • Nova Hotels – Investuje do kvalitných hotelov v Českej republike a na Slovensku
  • Arca Opportunity – Sa zameriava na investície do podhodnotených alebo nesprávne ocenených aktív
  • Arca Capital CEE – Investuje do širokého spektra private equity aktivít a súvisiaceho managementu
 • OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

  Arca Brokerage House poskytuje služby licencovaného obchodníka s cennými papiermi ako fyzickým osobám tak inštitúciám.

 • FINANČNÉ PRODUKTY A SLUŽBY

  V rámci našich distribučných sieti, ako napríklad Deluvis či finančná skupina FG Financial Group a ďalšie, máme viac ako 2 500 konzultantov, ktorí obsluhujú predovšetkým český a slovenský trh.

  Vďaka spoločnosti Silverside, ktorá je licencovaným poskytovateľom úverov, ponúkame spotrebiteľské a iné úvery nielen pre fyzické osoby, ale aj pre malé a stredné firmy. Momentálne sa sústredíme prevažne na slovenský trh, ale v dohľadnej dobe sa plánujeme výrazne presadiť aj na českom trhu.

  Naša poolingová agentúra Blueside poskytuje komplexné servisné služby licencovaným subjektom, ktoré riešia finančné otázky klientov na Slovensku.

  Súčasťou našej štruktúry sú tiež inkasné agentúry, ktoré sa z pohľadu objemu spravovaných pohľadávok zaraďujú medzi najväčšie agentúry na Slovensku, Maďarsku a v Českej republike.

  Naša skupina hrá veľmi významnú rolu tiež na poli online sprostredkovávania a online porovnávania, kde postupne prepájame jednotlivé operácie do ucelenej on-line ponuky služieb (porovnej24.cz, netfinancie.sk).