Fadi Fardous jakožto právní zástupce majitelů dluhopisů společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. jedná v rozporu se zájmy svých klientů

10. 03. 2021

PRAHA / BRATISLAVA – Advokát Fadi Fardous z Advokátní kanceláře FARDOUS PARTNERS s.r.o. se snaží zmařit restrukturalizaci společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a usiluje o její konkurz. Jedná tak v přímém rozporu se zájmy víc než tisícovky svých klientů, jejichž zájmem by mělo být dosáhnout co největšího uspokojení svých pohledávek vůči společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Pro podezření ze střetu zájmů a ze zneužití informací klientů ve prospěch jiného klienta s opačnými zájmy podává společnost Arca Capital Slovakia, a.s. vůči advokátu Fadimu Fardousovi podnět na Slovenskou advokátní komoru na zahájení disciplinárního řízení.

Vůči společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bylo na základě rozhodnutí Okresního soudu Bratislava I z 22. února 2021 zahájeno restrukturalizační řízení. Soud tak vyhověl návrhu společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na povolení její restrukturalizace. Jak již společnost Arca Capital Slovakia, a.s. po zahájení restrukturalizačního řízení opakovaně uvedla, společnost Arca Capital Slovakia, a.s. počítá s uspokojením nezabezpečených věřitelů ve výši výrazně převyšující zákonnou hranici.

Podstatou restrukturalizace je zachování aktiv dlužníka, jejich zhodnocení a maximalizace výnosů ze zhodnocených aktiv dlužníka, a to s cílem použít těchto výnosů k co největšímu uspokojení věřitelů. Při restrukturalizaci musí být nezabezpečení věřitelé uspokojeni alespoň ve výši 50 %. Další základní podmínkou restrukturalizace je, že nezabezpečeným věřitelům musí přinést přinejmenším o 20 % vyšší uspokojení jejich pohledávek, než by tomu bylo v případě konkurzu. Jednoduše řečeno, proces restrukturalizace je pro nezabezpečené věřitele dlužníka výrazně výhodnější než konkurz. V rámci konkurzu jsou aktiva dlužníka zpeněžena za výrazně snížené ceny (představující zlomek jejich skutečné tržní ceny), přičemž míra uspokojení věřitelů v konkurzu se mnohdy pohybuje na minimální hranici. Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. proto striktně preferuje svou restrukturalizaci.

Navzdory zjevným výhodám restrukturalizace oproti konkurzu (z pohledu věřitelů dlužníka co do míry uspokojení jejich pohledávek) společnost Arca Capital Slovakia, a.s. zaznamenala kroky některých osob, které mají vyústit právě v zahájení konkurzu. Mezi tyto osoby patří advokát Fadi Fardous z Advokátní kanceláře FARDOUS PARTNERS s.r.o. jakožto zástupce Odborového sdružení železničářů (Odborové združenie železničiarov), který už začátkem února 2021 jménem svého klienta podal vůči společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. návrh na její konkurz. Fadi Fardous podáním ze dne 2. března 2021 zaslaným do jejího restrukturalizačního řízení jménem Odborového sdružení železničářů opětovně potvrdil, že má „eminentní zájem na konkurzním řízení“ společnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

 Advokátní kancelář FARDOUS PARTNERS s.r.o. podle informací společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ovšem také zastupuje více než 1 000 dalších věřitelů společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (majitelů dluhopisů), u nichž deklaruje svou snahu dosáhnout co nejvyšší míry uspokojení jejich pohledávek. Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. však zjistila, že právě informace získané při zastupování těchto klientů Fadi Fardous využívá v podáních jménem Odborového sdružení železničářů, které se domáhá vyhlášení konkurzu společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a jehož snahou je zmaření její restrukturalizace. Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. předpokládá, že uvedené využívání informací ve prospěch navrhovatele konkurzu se děje bez vědomí a souhlasu klientů Fadiho Fardouse. Advokát Fadi Fardous má zjevný střet zájmů, neboť se na jednu stranu jménem Odborového sdružení železničářů domáhá vyhlášení konkurzu vůči společnosti Arca Capital Slovakia, a.s., na druhou stranu ale zastupuje v samostatném řízení vůči společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. přes tisíc dalších klientů, kteří mají zájem na maximálním uspokojení svých pohledávek vůči společnosti Arca Capital Slovakia, kterého mohou dosáhnout výlučně v případě pokračování restrukturalizačního řízení společnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. takové jednání advokáta Fadiho Fardouse odsuzuje a považuje za nepřípustné. Pokud dotyčný advokát jedná ve střetu zájmů a pokud informací získaných při zastupování klientů využívá v rozporu s jejich zájmy ve prospěch jiného klienta (sledujícího opačný účel), jedná se o vážné disciplinární provinění. Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. proto nechá Slovenskou advokátní komoru prověřit, zda je jednání advokáta Fadiho Fardouse v souladu s advokátními předpisy.

Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. udělá vše pro to, aby její restrukturalizace byla úspěšná a aby v ní její věřitelé dosáhli maximálního uspokojení. V zájmu dosažení tohoto cíle považovala společnost Arca Capital Slovakia, a.s. za nezbytné upozornit své věřitele, kteří jsou zastoupeni Advokátní kanceláří FARDOUS PARTNERS s.r.o., že jejich zástupce nejedná v jejich nejlepším zájmu a že svým jednáním ohrožuje jejich ekonomické zájmy.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.