Arca Capital a súčasný stav spôsobený koronavírusom

22. 04. 2020

Skupina Arca Capital pôsobí na trhu 20 rokov a za toto obdobie zaznamenala dve globálne krízy („dot com“  kríza v rokoch 1995-2000; veľká finačná kríza v rokoch 2008-2010) a jednu lokálnu (ozdravné opatrenia II. vlády M. Dzurindu v rokoch 1999-2000).

Všetky krízy prebiehajú vo finančnom svete procesne rovnako, a to vo viacerých fázach:

 • Kolaps resp. rozkolísanosť finančných trhov je prvá fáza, ktorá je viac-menej spôsobená neprimeranou reakciou finančných trhov na skutočnosti, ktoré krízu formálne charakterizujú.
 • Kríza likvidity nastupuje vzápätí, keď podobne neprimerane začnú reagovať bankové domy (pozastavenie úverového financovania) a klienti (zlikvidňovanie akejkoľvek pozície, tzv. medvedí trend).
 • Krehká stabilizácia je fázou, ktorú je potrebné dosiahnuť čo najskôr. Dôležitou úlohou je doplnenie likvidity do systému, resp. finančný systém doslova likviditou „preliať“. Trhy sa postupne ukľudňujú a aktíva si hľadajú svoju novú cenu, ktorá sa častokrát výrazne mení v horizonte dní. Trhy sú extrémne citlivé na vonkajšie podnety.
 • Fáza opportunity nastupuje vtedy, keď niektoré aktíva dočasne  nemajú „adekvátnu“ cenu, pretože boli vystavené tlaku finančných trhov alebo je zasiahnutý segment, prípadne sa ich majitelia zbavujú formou tzv. „fire sale“.
 • Fáza postupného ozdravenia a trvalej stabilizácie prichádza, keď je definovaná nová rovnováha na trhoch a investori sú zmierení s novým status quo.

"Vzhľadom na charakter tejto krízy, ktorej podnetom je zdravotné riziko a hlavným spúšťačom reakcia verejnosti, politických reprezentantov a médií na „neznámy vírus“, predpokladám rýchlu fázu krehkej stabilizácie a ešte rýchlejší prechod k fáze postupného ozdravenia. Osobne očakávam, že sa zmeny budú diať v týždňoch. To však neznamená, že všetko bude také ako predtým. A aj proces spätného nábehu bude pozvoľnejší a opatrnejší."

Predpokladám, že zároveň dôjde k určitej transformácii hospodárstva a niektoré zmeny, ktoré nabiehali evolučným tempom, prejdú do revolúcie. Predpokladám, že dopytová krivka  sa nie úplne vráti do pôvodných koľají a budú sa meniť celé oblasti a odvetvia podnikania. Domnievam sa, že týmto bude zasiahnutý napr.  online predaj a distribúcia, ale aj zdieľaná ekonomika (z dôvodu súdržnosti a solidarity, s akou ľudia pristupujú k reštrikčným opatreniam), zamestnanosť a práca z domu, zdravotníctvo a starostlivosť o seniorov či turistický ruch (obmedzenie  cestovania).

"Je možné, že určitý pokrok dosiahneme aj v oblasti spolupráce pri ochrane životného prostredia, vzhľadom k tomu, že vlna solidarity, odstávka výrobných podnikov a vyľudnené mestá, spôsobili pokles znečistenia vody či ovzdušia. Tiež očakávam, že nástup nových technológií sa ešte zrýchli a skutočne čoskoro vstúpime do informačného veku s dominantným podielom internetu a umelej inteligencie."

V Arca Capital sa držíme našej stratégie a nemyslíme si, že dôjde k razantnejším zmenám. Dôraz budeme klásť na cross-selling a synergické efekty.

Mohutná diverzifikácia nášho portfólia sa momentálne javí ako výhoda. Taktiež naše rozhodnutie rozšíriť predmet záujmu na technologicky moderné odvetvia (online a fintech) či striebornú ekonomiku (poliklinika, balneomedicína a senior-house) považujeme za správne.

Naďalej pôjdeme v niekoľkých líniách:

 • Energetika a distribúcia energetických nosičov
 • Drevospracujúci priemysel a automotive
 • Retailové siete  a online distribúcia
 • Facility a business services
 • Real estate a turistický ruch
 • Wealth management financial services
 • Strieborná ekonomika a zdravotníctvo

Veríme, že aj táto, hoci nepríjemná, skúsenosť nás obohatí a po jej prekonaní budeme všetci o niečo  vyspelejší a zodpovednejší. V skupine Arca Capital sme zvyknutí na všetko nazerať v prvom rade ako na potenciálnu príležitosť, preto (a možno práve preto) aj v tomto období pripravujeme nové projekty a riešime nové úlohy, ktoré sa čoskoro stanú súčasťou nášho portfólia.

 

Tešíme sa na spoluprácu a prajeme veľa zdravia.

 

 

                                                                                  Ing. Rastislav Velič,                                      predseda predstavenstva Arca Investments, a.s.            

Autor: AC,
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.