Dlhopisy

Úvod > Arca Capital > Dlhopisy
 

 Emisné podmienky Dlhopisu Arca Capital Slovakia ISIN SK4210000960 (1.jún 2017)
 Emisne_podmienky_Dlhopisu_Arca_Capital_Slovakia_ISIN_SK4210000960.pdf

 Ročná finančná správa 2016 (30.apríl 2017)
 ACS_Rocna_Financna_Sprava_2016.pdf

 Finančná správa za 1.polrok 2016 (30. september 2016)
 Financna_sprava_za_1._polrok_2016.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2016 (15. jún 2016)
 ACS_Predbezne_vyhlasenie_1_p_2016.pdf

 Emisné podmienky Dlhopisy Arca Capital Slovakia ISIN SK4210000655 (1.jún 2016)
 Emisne_podmienky_Dlhopisy_Arca_Capital_Slovakia_ISIN_SK4210000655.pdf

 Ročná finančná správa 2015 (20.máj 2016)
 ACS_Rocna_Financna_Sprava_2015.pdf

 Emisné podmienky Dlhopisy Arca Capital Slovakia ISIN SK4210000473 (12. január 2016)
 Emisne_podmienky_Dlhopisy_Arca_Capital_Slovakia_ISIN_SK4210000473.pdf

 Arca Capital Dlhopisy 2015 Dodatok Prospekt Final SK (10. december 2015)
 ArcaCapital_Dlhopisy_2015_DodatokProspekt_Final_SK.pdf

 Arca Capital Dlhopisy 2015 Dodatok Prospekt Final CZ (10. december 2015)
 ArcaCapital_Dlhopisy_2015_DodatokProspekt_Final_CZ.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za druhý polrok 2015 (22. september 2015)
 predbezne_vyhlasenie_riadiaceho_organu_za_druhy_polrok_2015_22september.pdf

 Finančná správa za 1.polrok 2015 (31. august 2015, doplnená konsolidovaná závierka 13. novembra 2015)
 financna_sprava_za_1polrok_2015_31_augusta_2015.pdf

 Arca Capital Dlhopisy 2015 Prospekt SK (10. august 2015)
 arcacapital_dlhopisy_2015_prospekt_sk.pdf

 Arca Capital Dlhopisy 2015 Prospekt CZ (10. august 2015)
 arcacapital_dlhopisy_2015_prospekt_cz.pdf

 EMISNÉ PODMIENKY Dlhopisu Arca Capital Slovakia 2015 (1. jún 2015)
 emisne_podmienky_dlhopisu_arca_capital_slovakia_2015.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2015 (15. máj 2015)
 predbezne_vyhlasenie_riadiaceho_organu_za_prvy_polrok_2015.pdf

 Ročná finančná správa 2014 (15. máj 2015)
 rocna_financna_sprava_2014.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za druhý polrok 2014 (15.október 2014)
 predbezne-vyhlasenie-riadiaceho-organu-za-druhy-polrok-2014.pdf

 Finančná správa za I. polrok 2014 (15.august 2014)
 financna-sprava-za-I-polrok-2014.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2014 (15.máj 2014)
 predbezne-vyhlasenie-riadiaceho-organu-za-prvy-polrok-2014.pdf

 Ročná finančná správa 2013 (30. apríl 2014)
 rocna_financna_sprava_2013.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2013 (20.september 2013)
 predbezne-vyhlasenie-riadiaceho-organu-za-prvy-polrok-2013.pdf

 Finančná správa za I. polrok 2013 (30.august 2013)
 financna-sprava-za-i-polrok-2013.pdf

 Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru (10.júl 2013)
 dodatek-c-1.pdf

 Dodatok č. 1 k Prospektu cenného papieru (10.júl 2013)
 dodatok-c-1.pdf

 Emisní podmínky ACS (3.jún 2013)
 emisni-podminky-acs.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2013 (15.máj 2013)
 predbezne-vyhlasenie-riadiaceho-organu-za-prvy-polrok-2013.pdf

 Ročná finančná správa 2012 (30. apríl 2013, doplnená konsolidovaná závierka 23.5.2013)
 Rocna-Financna-Sprava-2012.pdf

 Prospekt dlhopisov Arca Capital (12. november 2012)
 Prospekt-dlhopisy-ACS-2012.pdf

 Prospekt dluhopisu Arca Capital (12. november 2012)
 Prospekt-dlhopisy-ACS-2012_CZ.pdf

 Finančná správa za I. polrok 2012 (12. október 2012)
 Financna-sprava-za-i-polrok-2012.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za II. polrok 2012 (19. september 2012)
 Predbezne-vyhlasenie-riadiaceho-organu-za-ii-polrok-2012.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2012 (15. máj 2012)
 Predbezne_vyhlasenie_riadiaceho_organu_za_prvy_polrok_2012.pdf

 Ročná finančná správa 2011 (30. apríl 2012)
 Rocna-Financna-Sprava-2011.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za II. polrok 2011 (19. septembra 2011)
 ACS_PredbezneVyhlasenie_2p2011.pdf

 Finančná správa za I.polrok 2011 (31.augusta 2011)
 ACS_PolrocnaFinancnaSprava_2011.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za I. polrok 2011 (30. júna 2011)
 ACS_Predbezne_vyhlasenie_1p2011.pdf

 Ročná finančná správa 2010 doplnenie (9.jún 2011)
 ACS_2010_Rocna_financna_sprava_doplnenie.pdf

 Ročná finančná správa 2010 (29.apríl 2011)
 ACS_Rocna_Financna_Sprava_2010.pdf

 Prospekt dlhopisov Arca Capital (15. októbra 2010)
 ArcaCapital_Dlhopisy_Prospekt.pdf

 Prospekt dluhopisu Arca Capital (15. októbra 2010)
 ArcaCapital_Prospekt_Dlhopisy_CZ.pdf

 Doplnenie Polročnej finančnej správy Spoločnosti za I. polrok 2010 (4.októbra 2010)
 Doplnenie_Polrocnej_financnej_spravy_Spolocnosti_za_1polrok_2010.pdf

 Doplnenie Ročnej finančnej správy Spoločnosti za rok 2009 (4.októbra 2010)
 Doplnenie_Rocnej_financnej_spravy_Spolocnosti_za_rok_2009.pdf

 Doplnenie Ročnej finančnej správy Spoločnosti za rok 2008 (4.októbra 2010)
 Doplnenie_Rocnej_financnej_spravy_Spolocnosti_za_rok_2008.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za II. polrok 2010 (16.septembra 2010)
 ACS_PredbezneVyhlasenie_2p2010.pdf

 Finančná správa za I. polrok 2010 (31.augusta 2010)
 ACS_PolrocnaFinancnaSprava_2010.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za I. polrok 2010 (14.mája 2010)
 ACS_PredbezneVyhlasenie1_p_2010.pdf

 Ročná Finančná Správa 2009 (30.apríl 2010)
 ASC_Rocna_Finacna_Sprava_2009.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za II. polrok 2009 (16.septembra 2009)
 ACS_predbezne_vyhlasenie_2p2009.pdf

 Finančná správa za I. polrok 2009 (31.augusta 2009)
 Polrocna_financna_sprava_za_Ipolrok2009.pdf

 Predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu za I. polrok 2009 (15.mája 2009)
 ACS_predbezne_vyhlasenie_1p2009.pdf

 Ročná finančná správa 2008 (30.apríla 2009)
 rocna-financna-sprava-ACS-2008.pdf

 Predbežné vyhlásenie za druhý polrok 2008 (16.septembra 2008)
 ACS_Predbezne_vyhlasenie-2polrok_2008.pdf

 Finančná správa za I. polrok 2008 (20.augusta 2008)
 Financna-sprava-za-I.-polrok-2008.pdf

 Oznam o vydaní dlhopisov ACS (12. júna 2008)
 Oznam_o_vydani_dlhopisov_ACS-12062008.pdf

 Prospekt dlhopisov Arca Capital Slovakia (6. decembra 2007)
 AC_Prospekt_dlhopisovACS.pdf