Welcome Image Welcome Message
Aktivity spolocnosti

Venture kapitál

Rozvojový alebo rizikový kapitál zameraný na financovanie kvalitného a reálneho podnikateľského zámeru.

Reštrukturalizácia

Komplexná forma riešenia často krízového stavu spoločnosti vyžadujúca rýchle konanie a zásadné rozhodnutia.

Real Estate

Realizácia developerských projektov zameraných na rezidenčné, obchodné, administratívne priestory a logistiku.

Fond Arca Capital CEE

Uzavretý investičný samosprávny fond kvalifikovaných investorov smerujúci financie do private equity investícií.

Dlhopisy Arca Capital

Podnikové dlhopisy Arca Capital Slovakia